Paasbrief 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Paasbrief 2020

Paasbrief 2020

 

 

 

 

Vanwege de corona-crisis kunnen er geen openbare vieringen plaatsvinden in de kerk, ook niet in de Goede Week.

 

Daarom willen we u​​ hiermee​​ enkele gebeden​​ en schriftlezingen​​ aanreiken voor de Goede Week.

 

 

PAASTRIDUUM

Van de avondmis van Witte Donderdag tot en met paaszondag. Het paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer Jezus Christus is het hoogtepunt van het gehele liturgische jaar. Christus heeft het werk van de verlossing der mensen en van de verheerlijking van God voltrokken door zijn paasmysterie.

 

Pasen.jpg

Leeg graf

Drie dagen na de begrafenis van Jezus gaan een paar vrouwen naar zijn graf. Tot hun grote verbazing is het geopend en leeg. Een engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan. Doodgaan is voortaan niet meer het einde van het leven. Christenen geloven in een eeuwig, gelukkig bestaan na de dood. Er is dan geen pijn of verdriet meer.

 

Een nieuw begin

Pasen is ook het feest van een nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur weer tot leven. En het is ook de tijd van Pesach, het joodse feest om de vlucht van het joodse volk uit Egypte te vieren. Het hele verhaal rond de dood van Jezus speelde in deze tijd.

 

Op dit schilderij staat Jezus op uit zijn graf. Links is een Romeinse bewaker in slaap gevallen. Alleen de engel rechts ziet het gebeuren.

 

 

 

 

Dit boekje​​ verschijnt:

 • Als extra digitale nieuwsbrief op dinsdag 7 april.​​ 

 • Het komt op de website van onze parochie:​​ www.rkwalcheren.nl​​ 

 • Verder wordt het bezorgd in de zorginstellingen bij onze parochianen.​​ 

 • Tenslotte ligt het op Paasmorgen achter in onze beide kerken.​​ 

 

Het staat u vrij om een exemplaar mee naar huis te nemen.

 

Witte Donderdag​​ 

C:\Users\Jac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\62BBE37A.tmp

Het gedenken van Jezus op deze avond heeft twee accenten: de oproep om de​​ eucharistie te​​ blijven vieren als het herhalen van het Laatste​​ Avondmaal en​​ de oproep blijvend aan elkaar te doen wat Hij aan ons gedaan heeft door het voorbeeld van​​ naastenliefde: de​​ voetwassing

 

Evangelie: Joh. ​​ 13, 1-15.

Vs. 1  ​​​​ Het paasfeest was ophanden. Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou​​ Hij de​​ wereld verlaten om naar de Vader te gaan Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar​​ nu zou​​ Hij hun​​ zijn​​ liefde betonen​​ tot het​​ uiterste.

Tijdens de​​ maaltijd stond​​ Jezus op. Hij legde zijn bovenkleren​​ af en​​ bond een linnen schort om zijn middel. ​​ En​​ Jezus​​ begon de​​ voeten van Zijn​​ leerlingen te wassen. ​​ Hij zei tot zijn​​ leerlingen:​​ ​​ ​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ vs 13​​  ​​​​ Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben ik  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ vs14​​  ​​​​ Welnu, als Ik, jullie Heer​​ en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen

Jezus​​ liet​​ zijn leerlingen​​ zien en ervaren hoe​​ ze​​ elkaar tot dienaar zijn. ​​​​ Hij laat dat​​ aan​​ ons zien.

Een knecht is niet meer dan zijn meester,​​ een gezant niet meer dan degene die hem zendt.​​ We knielen voor de ander: Jij​​ bent mijn​​ medemens,​​ wij zijn kinderen van God, gezonden om jou recht te doen

 

April​​ 2020​​ : de verpleger ​​ buigt zich naar de zieke mens toe en zorgt – toegewijd​​ met risico voor de eigen gezondheid. Naasten​​ –liefde

 

Avond         ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Jezus,​​ Hij​​ levert zichzelf uit aan lijden en de kruisdood.Op de avond voor die dag geeft​​ hij een​​ blijvend teken aan ons.​​ Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van U was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproek, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de​​ woorden:​​ “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.”

Zo nam​​ Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn​​ handen.​​ Hij sprak de zegen​​ en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:​​ “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden.​​ Blijft dit doen om mij te gedenken”​​ 

Wij bidden: Heer Jezus, met U​​ mogen wij aan tafel zijn. ​​ Gij geeft uzelf.​​ In het vieren van de eucharistie blijven wij U gedenken.

 

Goede Vrijdag

Een nieuw begin - Vensters op katholieke geloven

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.​​ We volgen de 14 staties​​ van de ​​ Kruisweg

 

 

Eerste statie:​​ JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

Handelingen 3, 13 b,14          ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die Hem wilde vrijlaten.​​ U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,​​ en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.

 

Tweede statie:​​ JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS

Jesaja 53, 11 b,12        ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Mijn rechtvaardige Dienaar verschaft velen recht,​​ hij​​ neemt hun​​ wandaden op zich.​​ Hij gaf zijn leven prijs aan de dood​​ en liet zich tot de zondaars rekenen.​​ Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op

 

 

Derde statie:​​ JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL ONDER HET KRUIS

Brief aan de Filippenzen 2, 6 – 7         ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Hij die​​ bestond in​​ de gestalte van Godheeft er zich niet aan vast willen klampen​​ gelijk aan God te zijn.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen

 

Vierde statie:​​ JEZUS ONTMOET ZIJN BEDROEFDE MOEDER

Lucas 2, 34            ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: “Deze jongen zal velen in Israël ​​ ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn”.

 

Vijfde statie:​​ SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS TE DRAGEN

Lucas 9, 23​​             ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Met het oog op allen zei Hij: ‘als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen”.

 

Zesde statie:​​ VERONICA DROOGT HET​​ AANSCHIJN VAN JEZUS AF

Jesaja 53,14-15           ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Zijn uiterlijk had niets meer van een mens,​​ zo zal hij veel volken opschrikken,​​ en koningen zullen sprakeloos staan.​​ En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,​​ zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen ​​ 

 

Zevende statie:​​ JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE MAAL ONDER HET KRUIS

Mattheüs 20,28          ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

 

Achtste statie:​​ JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN

Lucas 23, 27-28

Een grote​​ massa mensen volgde​​ Hem; er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden. Jezus​​ draaide zich​​ om en zei tegen hen:”​​ Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om uzelf en uw kinderen”.

 

Negende statie: JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL ONDER HET KRUIS

Jesaja 53, 4

Hij was het die onze ziekten droeg,​​ die ons lijden op zich nam.

 

Tiende​​ statie:​​ JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD

Lucas 23,34

Jezus sprak: “Vader vergeef het hun,​​ want ze weten niet wat ze doen”. Ze verdobbelden zijn kleren

 

Elfde statie:​​ JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Jesaja 53,7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en​​ deed zijn mond niet open.​​ Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,​​ als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open

 

Twaalfde statieJEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Romeinen 7,8Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.​​ God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.

In​​ stilte knielen wij voor U neer

 

Dertiende statie: HET LICHAAM VAN JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

Colossenzen​​ 1, 18 - 21

Hij is het hoofd van het lichaam dat de kerk is.​​ Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,

om in alles de eerste te zijn. Hij alleen.​​ Want ​​ in Hem heeft heel de volheid willen wonen​​ om door Hem alles met zich te verzoenen​​ en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten​​ om alle wezens in de hemel en op de aarde door hem te verzoenen

 

Veertiende statie: JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

Jesaja 53,9​​  

Hij kreeg een graf bij misdadigers,​​ zijn laatste rustplaats​​ was bij de rijken,​​ toch had hij nooit enig onrecht begaan,​​ nooit bedrieglijke taal gesproken.

Gebed:​​ 

God onze Vader,​​ Uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht,​​ maar tot het einde toe doorstaan. ​​ We voelen de eenzaamheid, de onzekerheid van deze tijd.​​ Wij bidden U: redt ons van onze angst,​​ help ons te groeien in kracht en liefde,​​ naar het voorbeeld van Hem​​ die omwille van ons alles volbracht heeft.​​ Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. ​​ Amen ​​ ​​ ​​​​ 

Voorbede i.v.m. coronavirus:

 ​​​​ Laten wij bidden voor allen

die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie:

dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,

hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,

kracht aan hen die de zieken bijstaan,

inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken,

wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij,

en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Stille zaterdag

C:\Users\Jac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B875D17E.tmp

Op Stille Zaterdag gedenken wij uw dood.​​ Verblijven bij Uw graf.​​ 

En we zullen horen: zoekt Hem niet bij de doden. ​​ Maar nu, nu kunnen we niet​​ anders.​​ Ons hoofd gebogen, onze ogen versluierd door​​ tranen.​​ 

Geliefd mens, je wordt zo gemist. Leegte.

 

Psalm 116, 10 – 19

Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen:​​ “Hier lig ik zo diep vernederd”,​​ al bleef ik ook denken in mijn angst:“Ik kan geen mens meer vertrouwen”.​​ Wat zal ik​​ op mijn beurt aan de Heer geven​​ voor al het goede aan mij besteed?​​ Ik hef de beker tot dank voor Uw weldaad,​​ de naam van de Heer roep ik uit.​​ Mijn geloften aan de Heer kom ik na,​​ zodat iedereen het ziet, voor heel Zijn volk.​​ Zwaar valt de Heer​​ het sterven van Zijn getrouwen.​​ Ach, zie Heer, ik ben Uw dienaar, Uw dienaar ben ik, kind van Uw dienares,​​ U hebt mijn boeien losgemaakt,​​ ik draag een dankoffer aan u op​​ en de naam van de Heer roep ik uit.​​ Mijn geloften aan de Heer kom ik na,​​ zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk,​​ in de voorhof van het huis van de Heer,​​ in Uw midden,​​ 

Ik​​ hef de beker tot dank

 

 

Paaswake         

C:\Users\Jac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C519AD48.tmp

De Paaswake sluit de Goede week af. De Verrijzenis van Jezus is het geheim van God in de nacht. We vieren​​ hoe Jezus Christus is​​ gegaan door​​ de dood naar het leven. We zijn stil en​​ mediteren over​​ het geheim dat Hij de dood heeft​​ overwonnen.

Het is avond.​​ 

De paaskaars wordt​​ ontstoken in​​ het vuur dat opvlamt en de duisternis doorbreekt.​​ Zoals de Israëlieten in de​​ nacht door​​ de vuurzuil werden geleid, volgen wij christenen de verrezen Christus. We ontvangen Zijn​​ licht dat verbreid wordt.

Paasjubelzang

Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen, in alles wat wij doen in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster, die eens verrezen, nimmer meer zal ondergaan.​​ 

Laat juichen​​ heel het koor van Gods gemeente​​ laat juichen om zo’n grote Koning,​​ juichen om de Overwinning!Laat de trompetten klinken in het rond!

 

Dienst van het woord

Eerste​​ lezing: Genesis​​ 1,1 – 2,2;​​ Tweede lezing: Exodus 14, 15 - 15,1;​​ Epistellezing: Romeinen​​ 6, 3 – 11;​​ Mattheüs 28, 1 – 10

“In het begin schiep God de hemel en de aarde, de aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte​​ en een hevige wind joeg de wateren op…​​ (Gen. 1,2)

“Zo redde de Heer op deze dag​​ Israël uit​​ de greep van Egypte.​​ Toen​​ Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer” ​​ (Ex.14, 30a, 31)

“Broeders en zusters, Gij weet toch dat de doop​​ waardoor ​​ wij één zijn geworden met Christus Jezus​​ ons heeft doen delen in zijn dóód?​​ Door de dood die Hij gestorven is​​ heeft Hij eens voor al​​ afgerekend met​​ de zonde​​ het leven dat Hij leeft heeft alleen met God van doen. Zo moet ​​ gij ​​ uzelf beschouwen:​​ als dood voor de zonde​​ en levend voor God in Christus Jezus ​​ ( Rom. 6: 3, 10, 11)

“Gaat nu terstond aan zijn leerlingen​​ zeggen:​​ ”Hij​​ is verrezen van de doden”.​​ Toen​​ sprak Jezus tot hen:​​ “Weest​​ niet bevreesd.​​ Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan​​ en daar zullen zij Mij zien “.( Mt. 28: 7a, 10)

In de​​ Paaswake worden​​ de H. Oliën aangedragen,​​ wordt het​​ doopwater door​​ de priester gezegend,​​ hernieuwen de​​ gelovigen de​​ doopbelofte en wordt​​ gezamenlijk ons​​ geloof beleden.​​ ​​ Ieder maakt, het eigen doopsel indachtig, een​​ kruisteken met​​ het doopwater. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Dienst van de tafel

Eucharistisch​​ gebed 733;​​ Onze Vader;​​ Communie;​​ Wegzending.

Gaat in vrede heen,​​ alleluja,​​ God zij dank​​ gebracht,​​ alleluja.  

Lied: “De Heer is waarlijk opgestaan,​​ alleluja!”​​  

Wij delen de paasvreugde met elkaar!

 

Paaszondag ​​​​ ​​ 

C:\Users\Jac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C800C642.tmp

Verrijzenis van de Heer

Dienst van het Woord:​​          ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Eerste lezing: Handelingen, 10, 34a. 37 – 43;​​ Tweede lezing:​​ Colossenzen​​ 3, 1-4; ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Evangelie: Johannes 20, 1 – 9​​ 

“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen​​ dat Hij de door God aangestelde rechter is​​ over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,​​ dat ieder die in hem gelooft​​ door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt”​​ ( Hand. 10: ​​ 42, 43)

“Broeders en zusters,​​ als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt,​​ zoekt wat boven is,​​ daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods “​​ ( Kol., 1)

“Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena​​ vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf​​ en zag dat de steen van het graf was weggerold “​​ ( Joh.,20, 1)

 

“U zij de glorie, opgestane Heer,​​ U zij de victorie nu en immermeer. Zou​​ ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,​​ die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?​​ In​​ zijn goddelijk​​ wezen is mijn glorie groot:​​ niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie,​​ opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer”​​ ​​ 

 

Wij bidden U Heer, die ons geschapen hebt, geef vrede in onze dagen, laat de vreugde van dit Paasfeest voor ons een blijvende vreugde​​ zijn, door​​ Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

 

Bronnen:

Teksten:

 • Het Nieuwe Testament,​​ Willibrordvertaling 1995, KBS​​ 

 • Nieuwe Bijbelvertaling, 2004, NBG/KBS ​​ 

 • Jaar van het Woord 2020, KBS

 • Eucharistisch gebed V,​​ eucharistisch gebed 733​​ GvL,1996, Gooi en Sticht

 • Altaar missaal​​ voor zon- en feestdagen

 • Directorium 2019/2020 , nationale raad voor liturgie

 • pastor​​ Mangnus

 

Foto’s:

 • Voorblad: weetwatjeviert.nl

 • Witte Donderdag: wikipedia.org

 • Goede Vrijdag: vensteropkatholiekgeloven.nl

 • Stille Zaterdag: jacqueskraaijeveld.blogspot.com

 • Paaswake:​​ olvternood.nl

 • Paasmorgen: bisdomparamaribo.org

 

God wilt U ons zegenen, als een troostende omarming:

God, laat ons niet in de greep van de storm blijven

   ​​ Paus Franciscus, 27 maart​​ 2020​​ Urbi et Orbis

 

Beste medeparochianen, beste lezer

We leven in een roerige tijd. ​​ We kunnen​​ niet ‘vanzelfsprekend leven’ nu het besmettelijke coronavirus mensen ziek kan maken. We leven op afstand van elkaar. Dat is​​ moeilijk en​​ ook​​ verdrietig, ieder​​ mens heeft de behoefte gezien, begroet en aangeraakt te worden.

Het is ook een rustige tijd. We zijn veel thuis. Veel dingen ‘moeten’ we niet meer. ​​ We denken aan de ander en zoeken manieren om toch contact met elkaar te hebben. ​​​​ Nabijheid op afstand.​​ 

Als gelovigen vormen we een gemeenschap. En nu ontmoeten we elkaar niet,​​ we komen​​ niet samen​​ om te luisteren​​ naar Zijn Woord. Nemen niet fysiek deel​​ aan de​​ maaltijd van de Heer.​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ In gedachten en gebed zijn wij verenigd, als zusters en broeders -kinderen van God.​​ En​​ wij brengen​​ voor God: onze zorg en angst om onszelf, om de ander.​​ Wij zijn een deel van de wereldkerk.​​ We zien het lijden van​​ mensen wereldwijd.​​ En juist​​ nu mogen we de kracht en Nabijheid van God ervaren,​​ het vlammetje van​​ de hoop koesteren en uitdragen in saamhorigheid

Liefde overwint de dood!

 

Zalig Pasen

Wij wensen​​ U:​​ 

 

      ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ 

 

 

A. van Hees, pastoor

P.​​ de Maat,​​ em. pastoor

Ria Mangnus, pastoraal werkster

Bestuursleden​​ H. Maria​​ Parochie Walcheren

April​​ 2020

Bestanden

Aanmelden bij de nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres invult, krijgt u de nieuwsbrief wekelijks in uw digitale brievenbus
Email Addres:

Afmelden kan ook:

Email Addres: