Kleurplaat

 

Klik hier voor de kleurplaat

 

 

Ter gelegenheid van het Paulusjaar is in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg een expositie ingericht (lees meer in onze agenda). Voor de kinderen ligt er een Paulustekening, die ze mogen inkleuren. De tekening kan ook vanuit deze digitale nieuwsbrief uitgeprint worden.

 

Kinderen kunnen deze tekening vervolgens inkleuren en daarna verzenden naar het parochiesecretariaat van de Petrus en Pauluskerk. Het adres is:

Secretariaat Petrus en Pauluskerk

Lombardstraat 1

4331 AA MIDDELBURG

 

De kleurplaten dienen uiterlijk op 1 juni ingeleverd te zijn. De mooiste kleurplaat wordt op de feestdag van Paulus (29 juni) bekend gemaakt.

 

Voor de mooiste kleurplaat ligt een leuke prijs te wachten! 

Paulus schrijft in gevangenschap zijn brieven.
Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift.
Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. 2 Tess. 3:17