Verbinding

Jaargang 3 nummer 41


Beste lezers,

De WerelJongerenDagen zijn voorbij. Hoe het geweest is? U leest de ervaring van een deelnemer. Het ouderpastoraat verzorgt op
26 september een middag in ’s Heerenhoek. Heeft u zich al opgegeven? Op 21 oktober komt er weer een straatmissie in Middelburg.

We wensen u een fijn weekend toe.
redactie ‘Verbinding’