Verbinding

Jaargang 3 nummer 36


Beste lezers,

Voor de vrijwilligersavond op 7 juli van 17.00 – 20.00 kunt u zich al opgeven bij Corleen Poppelaars op het mailadres c.poppelaars@rkwalcheren.nl. De avond wordt gehouden in de tuin van de pastorie in Middelburg. U komt toch ook?

In deze ‘VERBINDING’ leest u dat negen kinderen het H. Vormsel hebben ontvangen. En… wat gebeurt er met de Sint Catharinakerk in Zoutelande?

We wensen u nog een fijne week toe,
De redactie