Verbinding

Jaargang 3 nummer 15


Beste abonnees,

Dit is de 2e jaargang van ons parochieblad  ‘VERBINDING’. In deze uitgave leest u over de vrijwilligersavond uit de parochiekern Middelburg op 2 september. U leest meer over de internationale eucharistieviering in de HH. Petrus en Pauluskerk en natuurlijk wenst de redactie van ‘VERBINDING’ u een hele goede vakantie toe.

Redactie  ‘VERBINDING