Verbinding

Jaargang 3 nummer 47


Geachte lezers,

In de nieuwe editie van VERBINDING tussentijds kunt u de vieringen voor de Paastijd raadplegen. Ieder is uitgenodigd de slotviering op 24 april in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen bij te wonen. Over deze slotviering en over andere vieringen in de weken daarna, leest u in deze editie. Net zoals over het inzamelen en afleveren van goederen voor Oekraïne. We wensen u veel leesplezier en hopen u te ontmoeten.

Redactie VERBINDING