VRIJWILLIGERS MAKEN VERHUIZING VAN PANORAMA WALCHEREN MOGELIJK

Dankzij de inzet van vrijwilligers van de parochie en van Panorama Walcheren werd verhuizing van
het panorama in korte tijd naar de Onze Lieve Vrouwe kerk mogelijk. Vorige week zijn door
vrijwilligers van de parochie alle kerkbanken losgemaakt en naar voren verplaatst. Hierdoor
ontstond voor de doeken van het panorama ruimte in de achterste helft van de kerkruimte.

Vrijwilligers van Panorama Walcheren verhuisden maandag 16 mei de doeken vanuit de
Machinefabriek naar de kerk. Nu staan ze nog in de zijpaden. Binnenkort wordt het grootste deel
van het panorama in de kerk opgebouwd, waaronder het gedeelte met Vlissingen. Hiervoor moet
nog veel werk worden verzet. En alle kerkbanken en andere voorwerpen moeten dan uit de kerk
naar elders zijn gebracht. Daar wordt de komende weken nog hard aan gewerkt. Het verloopt
allemaal voorspoedig. Het bijzondere is dat parochianen op deze manier nog iets meer tijd hebben
om afscheid van de Onze Lieve Vrouwe kerk te nemen. Tegelijkertijd kan Panorama Walcheren de
doeken gedurende dit jaar tentoonstellen in plaats van dat de kerk leeg zou staan. Over wanneer
de tentoonstelling wordt geopend, zullen we u tijdig berichten.

VIERINGEN IN DE SINT JACOBSKERK

Afgelopen zondag, 15 mei is er voor het eerst een eucharistieviering gehouden in de
Sint Jacobskerk. In het nummer van ‘Verbinding’ van juni wordt hier meer over geschreven.
Nu starten ook de weekvieringen in de Sint Jacobskerk op woensdagochtend om 9.00 uur.
De eerste viering is op 18 mei. Pastoor Fons van Hees gaat in deze viering voor.
De ingang is in de tuin. De grote deuren gaan niet open. De viering wordt in de consistorie
gehouden. Dit heeft te maken met, dat de organist in de kerk oefent en speelt.
Bij de ingang van de consistorie staan op een tafel de niet geconsacreerde hosties. Het is de
bedoeling, dat u bij het binnenkomen de hostie zelf met een tangetje op een schaaltje legt.
Voordat de dienst van de tafel begint, wordt het schaaltje naar het altaar gebracht en daar
worden de hosties geconsacreerd. Geconsacreerde hosties mogen niet in de kerk blijven.
Vandaar dat we deze manier hebben bedacht.

VERHUIZING GOEDEREN VANUIT DE ONZE LIEVE VROUWE KERK EN PASTORIE

Donderdag 19 mei worden de grote stukken verhuisd uit de Onze Lieve Vrouwekerk. Een gedeelte
gaat naar de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Andere goederen worden opgeslagen of
gaan naar het depot van het bisdom.
Heel veel werk is er verricht door vrijwilligers en bestuursleden om alles gereed te maken.
De kerkbanken blijven nog in de kerk staan. Er zijn banken gereserveerd met het verzoek ze in te
korten. Alle wensen staan op een lijst. Eerst moeten we verhuizen en dan weer de volgende stap
zetten. Wat aan goederen overblijft, wordt weggegeven aan een goed doel. Een organisatie is daar
al voor benaderd en haalt alles op.

Tot zover bent u weer op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de Onze Lieve Vrouwekerk.