WIJZIGING KIJKDAG ONZE LIEVE VROUWEKERK VLISSINGEN
In overleg met de betrokken vrijwilligers, die  bij de ontruiming helpen, hebben we de datum van de 2e kijkdag vervroegd van 28 mei naar  zaterdag 14 mei  van  10.00 uur tot 13.00 uur, ingang Singelzijde. We hebben wat spullen verzameld die u mag meenemen . Op die manier hebben we sneller zicht op wat er overblijft aan spullen en kunnen we verder met opruimen. Informeer uw familie, vrienden, kennissen en buren over deze dag!! Iedereen is van harte welkom. Alleen voorwerpen met een label zijn gereserveerd. Alle andere spullen die verzameld zijn
mag u meenemen. Een donatie is natuurlijk altijd welkom. Bij de ingang van de pastorie en in de kerk staat een bus waar u kunt doneren. Het geld is bestemd voor de herinrichting van de Emmanuelkapel.

Wat is er allemaal al gebeurd en wat staat er nog te gebeuren?
Op 1 juli dragen wij een leeg kerkgebouw over aan de nieuwe eigenaar.

Voor het zover is, zoeken we met hulp van vrijwilligers naar bestemmingen en oplossingen.
Sinds afgelopen week staan de grote beelden op de vloer en raakt het priesterkoor leger.
Enkele stukken hebben we teruggegeven aan de familie, die dit in het verleden ter beschikking stelde. Een groot deel van de kerkbanken staat nu los en zijn na het inkorten bestemd voor de hotelkamers. We geven de OLV inventaris het liefst zoveel mogelijk een nieuwe passende bestemming. Een deel is bestemd voor de toekomstige kapel en wordt langdurig opgeslagen.
Dat lukt aardig dankzij de medewerking van het Zeeuws museum, dat een deel in langdurige bruikleen wil nemen. Zelfs de oude kazuifels worden in de collectie opgenomen. Ook zijn onze vaandels welkom. Zij zullen wellicht de komende jaren tijdens een tentoonstelling te zien zijn.
Van enkele objecten moeten we helaas afscheid nemen, tenzij u nog een idee heeft.
Eén hiervan is het oude tabernakel, waarvan een opslag en herbestemming door zijn gewicht te kostbaar is. Bij het afnemen van de reliëfplaat vonden we nog een bijzondere afbeelding uit een ver verleden. Wie weet wat meer van de geschiedenis van dit tabernakel?


Onze inzet is om zoveel mogelijk te behouden en pas in het uiterste geval te bestemmen voor het bisdomdepot .

Paul Stok


EEN KAARSJE BRANDEN BIJ MARIA in de EMMANUELKAPEL
Na de slotviering zijn de opruimwerkzaamheden begonnen in de Onze Lieve Vrouwekerk.
Tijdens de werkzaamheden vroegen parochianen of ze nog een kaarsje kunnen branden en
bidden in de Emmanuelkapel  bij het beeld van Maria van de Heilige Rozenkrans.
Dit mag zeker, maar de kerk is niet altijd open. U moet rekening houden, dat de werkzaamheden wel doorgaan als u in de kapel bidt. Wilt u op een rustig moment komen dan kunt u contact opnemen met Jo Miltenburg, telefoonnummer  06- 53 84 26 28.

FOTO’S  SLOTVIERING 24 APRIL
Elders op de site kunt u de foto’s van  de slotviering van 24 april vinden. U kunt deze foto’s zelf downloaden. Jan Strooband heeft de foto’s gemaakt en u kunt er vrij gebruik van maken.

STICHTING PRESENT ZOEKT EEN PROJECTCOÓRDINATOR  VOOR 8 UUR PER WEEK

Meer informatie over de achtergrond en werkwijze van Present Walcheren is te vinden op de website: www.stichtingpresent.nl/walcheren .

Neem voor meer informatie contact op met projectcoördinator Klaas Bos, bij voorkeur op maandag-, dinsdag- of donderdagmorgen: info@presentwalcheren.nl , tel. 06 57335901,

of met Jan Versteeg, voorzitter van het bestuur, tel. 06 27433603, jan.versteeg@presentwalcheren.nl

Sollicitatiebrieven met motivatie en CV voor 17 mei a.s. naar de voorzitter.