Op 24 april 2022 is onze kerk ‘Onze Lieve Vrouw Koningin van de Heilige Rozenkrans’ definitief gesloten en verkocht. De kerk blijft in de huidige vorm wel bestaan, maar krijgt een andere bestemming.
Na de verbouwing kan onze parochie gebruik maken van een kapel.

De vieringen vinden nu plaats  in de Grote of Sint Jacobskerk van de PKN, Oude Markt 2 in Vlissingen.
De vieringen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand om 13.30 uur. Iedere woensdag om 9.00 uur.
is er een weekviering.

In het zorgcentrum ‘Ter Reede’ , Vredehoflaan 370  in Vlissingen is er iedere zaterdag om 10.30 uur een
viering.

Op onze website kunt u zien wat voor vieringen er zijn en wie er voorgaan.

BIJDRAGEN

Uw parochiebijdrage, giften, stipendia voor gebedsintenties zijn welkom op:

NL28 INGB 0008 0339 29  o.v.v. H. Mariaparochie Walcheren te Vlissingen