Goede Week – Paastriduüm 2020

Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’
Parochiekerk van de H.Maria Magdalena te Goes- Coronaperiode

In het Parochienieuws  van de H. Damiaanparochie en in de Digitale Nieuwsbrief van de H. Mariaparochie is bekend gemaakt dat er geen Goede Week- en Paasvieringen  zullen zijn.
Maar om te voorkomen dat er tijdens deze heilige dagen in het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,  helemaal geen katholieke Lof klinkt voor de Heer, willen de pastoor en zijn collega-pastores deze dagen tóch vieren, en wel plaatsvervangend voor alle parochianen. Dit is de belangrijkste reden. De vieringen zijn te volgen via www.kerkomroep.nl   We  hebben goede hoop dat de technische uitvoering  zal lukken.

 • Dinsdag 31 maart 09.30 uur: Eucharistieviering   
 • Palmzondag van het lijden van de Heer: 5 april om
  • 08:30 uur: Wijding van de palmtakken
  • 09:30 – 11:00 uur: U kunt een gewijd palmtakje afhalen in de beide kerken.
   • Wanneer u mantelzorger bent voor een andere parochiaan, zeg dat even tegen de koster, die de takjes uitreikt.
   • Wanneer u een gewijd takje bij iemand gaat bezorgen, neem dan de voorzorgsmaatregelen in acht.
  • 11.00 uur: Eucharistieviering waaronder palmwijding – Deze viering kunt u online volgen.
 • Witte Donderdag, Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. 09 april om 19.00 uur: Eucharistieviering – Deze viering kunt u online volgen
 • Goede Vrijdag, Viering van het lijden en sterven van de Heer. 10 april om 19.00 uur – Deze viering kunt u online volgen
 • Paaszaterdag 11 april om 19.00 uur: Beperkte Paaswake waaronder wijding van de Paaskaarsen en doopwater. – Deze viering kunt u online volgen
  Ook in onze parochie wordt op dat moment de paaskaars gezegend en ontstoken. Ook het doopwater wordt gewijd.
 • Digitale streaming via www.kerkomroep.nl 
 • Zondags om 10.00 uur Eucharistieviering op Kro-tv, door de week om 09.00 uur  op Radio Maria. en om 09.30 uur via de website van de KRO.
 • U vind de laatste (online) viering op de pagina vieringen hier op de site.

Zegt het voort …