Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u bellen met de pastorale teamwacht op nummer 06 53 63 71 30 tussen 8.00 uur en 20.00 uur (7 dagen per week)

De ziekenzalving is het sacrament van sterking bij ziekte of levensgevaar. De bedienaar is  altijd een priester. Hij bidt met de zieke en de eventuele aanwezigen, zalft de zieke met heilige olie en geeft desgevraagd ook de communie.
De ziekenzegen houdt een zegening van de zieke in met wijwater. De bedienaar is een pastoraal werkende. Afgezien van de zalving is het ritueel verder hetzelfde (gebed en eventueel communie). Een ziekenzegen is altijd mogelijk.

Een ziekenzalving is alleen mogelijk, als er een priester beschikbaar is. In de ziekenhuizen kan men de pastorale dienst hiervoor benaderen. In de verzorgings- en verpleeghuizen in de parochie vinden ook gemeenschappelijke zegeningen plaats. Die worden daar tijdig aangekondigd.