ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN

Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de gelovige  in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen. Er gaat van muziek een geweldige werking uit. Zingen vraagt echter wel om oefening. Ook om een oefenplaats… Uiteraard is Gods huis de belangrijkste oefenplaats.

Cantate Domino

In onze kerk zingt het gemengd koor ‘Cantate Domino’. Het koor zingt al ruim 60 jaar. Dirigent is Carlos D’hert en organist Peter van de Heuvel.
Het koor zingt uit de GVL ( gezangen voor liturgie) en meerstemmige muziek van verschillende componisten. De koorleden worden ouder vandaar dat er dringend gezocht wordt naar jongere zangers. Vooral de mannenstemmen zijn onderbezet. Uw stem is van harte welkom! Cantate Domino repeteert op maandagavond van
19.30 tot 21.30 u.
Inlichtingen: R.L. Adriaansen Email: renadr@zeelandnet.nl ; telefoon: 0118 – 629409


Projectkoor

Omdat we nog in een pril stadium zitten noemen we ons voorlopig Projectkoor. We zingen ter ondersteuning van de samenzang in de kerk. 

– Repertoire: muziek uit Taize, Nederland zingt, enz.
Vooral Nederlandstalig. We zingen een-, twee-, of driestemmig
– We hebben geen dirigent
– We hebben nu 4 leden, dames
– Repetitie 10u tot ca 11.15u op zondag in de pastorie of in de
Petrus en Pauluskerk in Middelburg.
– Meestal 2 repetities per keer dat we tijdens een kerkdienst zingen.
– We zingen ongeveer 1x per maand tijdens een kerkdienst.
– In de zomervakantie incidenteel (hang af van hoeveel leden kunnen) 

Zolang we een klein koor zijn (minder dan 10 leden), zonder dirigent
is het qua muziekkeuze praktisch om met alleen dames te zingen.
Zijn muzikale heren geïnteresseerd, dan gaan we die uitdaging natuurlijk gewoon aan. Wie graag mee wil zingen: graag mensen die noten kunnen lezen en in staat zijn de eigen zangpartij in te studeren met muziekbestandjes. 
Aanmelden kan bij Miriam, mimvo@hotmail.com