Alle gelovigen worden door God – de landeigenaar – naar de wijngaard – de wereld – gestuurd. Met dit beeld uit (Matteüs 20, 1-2) moedigt de Kerk alle gelovigen aan op zoek te gaan naar de eigen roeping en zending in de wereld van alle dag. Het gaat er om, je meer bewust te zijn van de gave en de verantwoordelijkheid die je als gelovige – afzonderlijk en in gemeenschap – hebt voor de zending van de Kerk als geheel. In dit perspectief speelt ook de levensstatus een belangrijke rol. Velen worden geroepen tot het huwelijk, anderen tot een solitair leven. Weer anderen voelen zich aangetrokken tot het ambt van priester of diaken of een aan God toegewijd leven als religieus. Allen worden door Christus uitgenodigd in zijn Naam te zoeken naar een eigen invulling van het profeet, herder en dienaar zijn.

​Met vragen en informatie over ‘werken in de kerk’ en roepingen kunt u terecht bij
pastoor Thady de Deckere.  E-mail: t.dedeckere@rkwalcheren.nl