De Bijbelse levenskunst van ouder worden gaat over vrucht dragen.

Ouderen komt respect toe: ‘Eer uw vader en uw moeder’. (Exodus 20:12) Als de plaats van de mens in de samenleving wordt bepaald door macht of het geld, krijgt de sterkste de eerste plaats. En komt de zwakste dus op de laatste plaats. Wie niet meetelt, telt niet meer mee. Eerbied voor ouderen is niet gebaseerd op een prestatie of machtspositie maar op de achting die ieder mens toekomt. De ouderen hebben het leven doorgegeven. Gods zegen, Zijn wijsheid, Zijn wil en Zijn geboden zijn in een mensenleven richtinggevend geweest (Psalm 78: 3-4). Zo kan de oudere laten zien dat een goed leven – het leven zoals het bedoeld is – mogelijk is.

Abraham en Sara krijgen goddelijk bezoek in hun ouderdom. Niet vanwege hun levenseinde, maar om het geschenk van een kind op hun oude dag. Zo wordt duidelijk dat de Bijbelse levenskunst van ouder worden gaat over vrucht dragen, over ontvankelijkheid, waardoor op de oude dag, nieuwe dingen mogelijk zijn.

Wilt u meer lezen? Lees dan Psalm 92:13-16, Prediker 12:1-5, Johannes 21:18. En wilt u er met elkaar over doorpraten of zelf dieper over nadenken? Gebruik deze vragen: 1. Kent u mensen in uw omgeving die voor u een voorbeeld zijn van ‘goed’ oud(er) worden? 2. Wat spreekt u aan in de Bijbelse levenskunst waardoor u fris en krachtig kunt oud(er) worden? 3. Welk thema zou u aan uw levensjaren van 60+ willen meegeven? En welk thema uw jaren van 70+?

@ Ds. Harry Klaassens https://www.elisabethmagazine.nl/fris-en-krachtig-in-de-derde-leeftijd/


GELOOFSVERDIEPING; OOK IETS VOOR U?!

Jongeren komen samen in de pastorie om de lezing uit het Evangelie van aanstaande zondag te lezen. Dat kan ook een andere lezing zijn. Ze doen dat op een biddende manier, waarbij de tekst afwisselend drie keer hardop gelezen wordt. Dan wordt er op gereflecteerd en de reflectie delen ze met elkaar. Aan het einde hebben ze het over hoe ze dit kunnen toepassen in hun dagelijks leven.
Het initiatief van deze jongere parochianen kan ook mooi zijn voor oudere parochianen. Samen een tekst lezen; delen wat je raakt? Dit uitwisselen met elkaar? Wat kan je meenemen in je dagelijks leven? Geen antwoord is goed of fout.
De dag, tijd, locatie en frequentie van de bijeenkomsten stel je samen vast. Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mailtje naar welkom@rkwalcheren.nl