Het sacrament van het kerkelijk huwelijk

Een christelijk huwelijk sluiten is veel meer dan ‘het evangelie tot leidraad van je leven nemen’. Huwen voor de kerk is aanvaarden, om levend beeld van Gods liefde te worden. In hun wederzijdse gave aan elkaar en in het ontvangen van nieuw leven uit zijn hand, geven gelovige gehuwden Gods liefde zelf gestalte. Man en vrouw krijgen Gods liefde om elkaar te beminnen. Bij dit moeilijk maar schoon avontuur erkennen man en vrouw dat ze zondaars zijn, die hun levens met elkaar verbinden. Toch willen ze zich aan elkaar geven met een hart dat vrijgemaakt is van elk egoïsme. Want ze hebben beiden in hun doopsel Christus’ Geest ontvangen. Daarom is het vanzelfsprekend dat ze voor hun huwelijk het sacrament van de verzoening ontvangen en hun huwelijksbelofte doen tijdens de viering van de eucharistie.

Contactpersoon voor vragen over het kerkelijk huwelijk is pastoor Thaddy de Deckere
E-mail: t.dedeckere@rkwalcheren.nl