Vertrouwenspersonen in onze parochies

De parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie hebben voor hun beide parochies twee vertrouwenspersonen aangesteld. Het gaat om Gon Joosten en Theo Snel. Gon Joosten is vele jaren actief geweest in de H. Mariaparochie Walcheren, met name voor de toeristenkerk in Domburg. Theo Snel was (en is nog) actief in de H. Pater Damiaanparochie, met name in de parochiekern van Goes.

Wanneer u meent dat er in of vanuit de parochie niet op een juiste wijze met u wordt omgegaan, en u daarover met iemand wilt spreken, dan kunt u de vertrouwenspersonen raadplegen. U kunt zelf kiezen of u met Gon Joosten (vrouw) contact zoekt of met Theo Snel (man).

De aanstelling van vertrouwenspersonen past binnen het beleid van onze parochies en van het bisdom Breda. Onze besturen willen dat in onze parochies mensen respectvol en integer met elkaar omgaan. Voor iedereen moet het veilig voelen in onze parochies. Sociale veiligheid is een groot goed in de samenleving en ook bij ons. Vertrouwenspersonen helpen de sociale veiligheid te bewaren of te herstellen. Wanneer iemand (een parochiaan, een vrijwilliger, een beroepskracht of een bestuurslid) het gevoel heeft dat er op onjuiste wijze met of over hem of haar gesproken wordt, kan zij of hij contact zoeken met de parochiële vertrouwenspersoon.  Deze gaat vertrouwelijk met haar of hem in gesprek. De vertrouwenspersoon helpt de ander om aan te geven wat er speelt en zoekt mee naar mogelijkheden voor goede oplossingen. De vertrouwenspersoon zal niet voor of namens de ander problemen oplossen. Degene die een klacht meldt, houdt zelf de regie. De vertrouwenspersoon kan wel verwijzen (naar huisarts, psycholoog, klachtenfunctionaris of advocaat). Alleen bij ernstig of mogelijk strafbaar grensoverschrijdend gedrag vraagt de vertrouwenspersoon advies aan de diocesane vertrouwenspersoon.

Veel organisaties in onze samenleving kennen vertrouwenspersonen, die aanspreekbaar zijn bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Alles wat in de samenleving geldt over respectvolle omgang met elkaar geldt ook in de Kerk. En in de Kerk gaat het eigenlijk nog wat verder. We zien elkaar niet alleen als medemens, maar ook als medeschepsel. Elke ander is – net als wijzelf – een beeld van God. Dat is een extra aansporing voor zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar, gericht op geluk en heil voor de ander. De juiste omgang met elkaar in de Kerk wordt gedragen door de Gedragscode Pastoraat. Deze code heeft betrekking op het handelen van beroepskrachten, bestuurders en vrijwilligers.

De vertrouwenspersonen van onze parochies zijn bereikbaar via de e-mailadressen die boven in dit artikel zijn vermeld. Als u een bericht stuurt zal de vertrouwenspersoon via de mail (of als u uw telefoonnummer achterlaat via de telefoon) een afspraak met u maken. Mocht u niet via de e-mail contact kunnen leggen dan kunt u via het PAC in Goes (0113-218610) vragen of er met u een afspraak kan worden gemaakt. Het PAC is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Gon Joosten
vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com
Theo Snel
vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com