Het secretariaat van Middelburg is gevestigd achter het kerkgebouw aan de Latijnse schoolstraat:
Het postadres is:
Lombardstraat 1
4331 AA  Middelburg
telefoon: 0118 – 612860
E-mail: parochie@rkwalcheren.nl

Dit secretariaat is voor u geopend op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur.
Gedurende deze openingstijden kunt u voor al uw vragen, afspraken, intenties en andere boodschappen aan- of opbellen.
Als iets echter niet kan wachten tot de volgende werkdag, is de dienstdoende pastor (ook in het weekend) te bereiken via de

pastorale teamwacht: 06-53637130

BIJDRAGEN

Uw parochiebijdrage, giften, stipendia voor gebedsintenties zijn welkom op:

NL42 INGB 0000 6586 70 ovv. H. Maria Parochie Walcheren te Middelburg

KERKGEBOUWEN

De parochie beschikt over twee kerkgebouwen:

VIERINGEN

 Middelburg, H.H. Petrus en Paulus kerk

* Zondag  11.30 uur

eucharistieviering (pr.) of communieviering (p.w.)

kindernevendienst of voorlezen voor de kinderen 4e zondag van de maand

*  Donderdagochtend 09.00 uur: weekviering in de kerk

zomerseizoen: Dishoek: zondag 10.00 uur