Kloosterweekend Oosterhout

 ´alle  gasten worden ontvangen als christus zelf`  (uit de regel van de  heilige Benedictus) Kennismaken met het monastieke leven van de Benedictinessen.En : uitgenodigd zijn om in  de geest van […]

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De groene loper ligt voor u uit! Blijven we koffie drinken na afloop van een viering? Krijgen abonnees zonder internet nog een papieren versie van ‘Verbinding?’ Blijven we bereikbaar voor […]

Gezinsdag aan Zee

Op zaterdag 29 juni 2024 was er een ‘Gezinsdag aan Zee!’ Zo vlak voor de start van de zomervakantie kwamen ouders en kinderen samen in de strandkerk van Cadzand-Bad in […]

Welkom kapelaan Thai Nguyen

Op zaterdag 22 juni werd kapelaan Thai Nguyen gepresenteerd in een plechtige eucharistieviering. De viering werd voorgegaan door Bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek. Concelebranten waren pastoor Thaddy de Deckere, emeritus pastoor […]

Doopschelpenviering

Op 23 juni is in de HH. Petrus en Pauluskerk een bijzondere viering. Ouders van kinderen kunnen dan de doopschelp met de naam van hun gedoopte kind in de eucharistieviering […]

Presentatieviering kapelaan Thai Nguyen

Van harte nodigen we u uit voor de Eucharistieviering waarin Thai Nguyen gepresenteerd wordt als kapelaan van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. De viering vindt […]

KERK ZIJN IN DE TOEKOMST

De Katholieke Kerk Boven de Schelde kijkt tijdens een synodaal gesprek naar de toekomst, met inspiratie uit de Bijbel en de Uittocht van het Joodse volk als voorbeelden van geloof en hoop. De kerk staat voor uitdagingen, zoals afname in gelovigen en inkomsten, maar weigert te capituleren. Geïnspireerd door Paus Franciscus en Bisschop Liesen, is er een oproep tot terugkeer naar de essentie van het geloof, met de nadruk op gemeenschap, authenticiteit, en de hoop die Jezus biedt. De kerk van de toekomst zal kleiner, maar hechter en authentieker zijn, gedragen door hoop en verbondenheid, ondanks de uitdagingen van deze tijd.

Verandering van tijd

De positie van het christendom in de seculiere samenleving is drastisch gewijzigd. Waar geloof voorheen centraal stond, domineren nu individuele vrijheid en vooruitgang. De kerkelijke betrokkenheid is sterk afgenomen; de tijd van volle kerken en een vanzelfsprekende rol van de kerk in het maatschappelijk leven is voorbij. Parochies krimpen en kerkgebouwen worden gesloten. Toch is er hoop op een toekomst waarin gelovigen zich uit persoonlijke overtuiging binden aan hun geloof. De kerk zal kleiner zijn, maar gericht op een missionaire aanpak en persoonlijke geloofsbeleving, met de blijvende boodschap van God’s liefde.

Kanselbericht weekend 25 mei

Beste parochianen, Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Die mededeling sluit aan bij het kanselbericht van vorig weekend. Toen […]

Nieuwe benoeming voor Alida van Veldhoven

Beste parochianen, In het Pinksterweekend is het onderstaand kanselbericht voorgelezen in de kerken van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Het gaat over een nieuwe benoeming […]

Straatmissie en Nacht van de Nacht op 28 oktober

Op zaterdag 28 oktober houdt de HH. Petrus en Pauluskerk een straatmissie vanuit deze kerk en op de Markt in Middelburg. U kunt een kaarsje aansteken, een intentie schrijven met […]

“Todos, todos, todos!”  

De Wereld Jongeren Dagen, Lissabon 2023  Vanaf 1 tot 6 augustus vonden in Lissabon de Wereld Jongeren Dagen plaats met als Thema: “Maria reisde met grote haast” (Luc. 1, 39) […]

Uit liefde voor de ander,

Dit was het thema van de gezinszondag  op 10 september in de HH. Petrus en Pauluskerk  in Middelburg. Na het lezen van het Evangelieverhaal  door pastor Ria, gingen we met […]

90 Jarig bestaan sint Willibrordkapel Domburg

Op zondag 2 juli werd het 90 jarig bestaan van de sint Willibrordkapel in Domburg gevierd. Het was een viering met een verdrietige bijklank. De kapel sluit definitief haar deuren […]

Impressie straatmissie 29 april 2023

Op 29 april werd er weer een straatmissie in de HH. Petrus en Pauluskerk georganiseerd. Op de Markt en in de kerk kregen belangstellenden een kaarsje aangeboden om dit aan […]

Pastoor Fons van Hees overleden

In zijn woonplaats Zierikzee is op 31 januari 2023 Fons van Hees overleden. Fons van Hees was pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en van de H. Maria Parochie Walcheren. […]

Brief Pastoor Fons van Hees

Beste mensen, In de vieringen van deze zondag is onderstaande brief van pastoor Fons van Hees aan de parochianen in de Heilige Maria Parochie Walcheren én in de Pater Damiaanparochie […]

Kanselbericht: Pastoor van Hees ernstig ziek

Beste parochianen, Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u in de bijgaande brief informeren over de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees. Met vriendelijke groet, […]

KERSTCONCERT

Op zondag 11 december geven het gemengd koor ‘Cantate Domino’, het kinderkoor van de kindernevendienst  ‘de Notenkrakers’ en de organisten Guido Saerens en Peter van de Heuvel een kerstconcert. In […]

Herstel pastoor van Hees

kanselbericht  H. Mariaparochie Walcheren en H Pater Damiaanparochie (weekend 22 mei) Beste parochianen, Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u dit bericht voorlezen. Anderhalf jaar geleden hebben […]

Foto’s slotviering Vlissingen

Onderstaande foto’s zijn door Jan Strooband gemaakt en aan ons ter beschikking gesteld.

Radio opname sluiting OLV kerk

Leo Speckens heeft bij omroep zeeland verteld over de sluiting van de OLV kerk.U kunt deze opname hier beluisteren.

UITNODIGING SLOTVIERING ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN

24 april 2022 De H. Maria Parochie Walcheren neemt tijdens de slotviering op 24 april 2022 afscheid van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. Het is een belangrijk moment voor de […]

Valse telefoontjes vragen om geld namens parochie

WEES ALERT OP TELEFOONTJES VOOR GELD GEVEN VOOR OEKRAÏNE Bij een parochiaan is gevraagd geld te geven voor Oekraïne.De beller vertelde dat hij dit vroeg als vertegenwoordiger van de Katholieke […]

Straatmissie 2 april

Op zaterdag 2 april hebben  zo’n 20 mensen meegedaan aan de tweede straatmissie in Vlissingen. Het was weer een mooie middag. Zowel op straat als in de Onze Lieve Vrouwenkerk […]