De eucharistie is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Zij geloven dat de joodse man Jezus van Nazareth hen de weg naar God wijst. Door Hem in herinnering te roepen, komt Hij in hun midden. Tijdens zijn leven had Jezus vaak aanvaringen met andere joden. Zijn preken stuitten velen tegen de borst, omdat Hij zei dat met Hem het Rijk Gods gekomen was. Uiteindelijk lieten zijn vijanden hem kruisigen. De avond voor zijn dood hield Hij voor zijn leerlingen een afscheidsmaal. Om duidelijk te maken dat zijn naderende dood een offer was, nam Hij brood en wijn, sprak erover een dankgebed uit en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Eet van dit brood, het is mijn lichaam; drink uit deze beker, want het is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Telkens als christenen eucharistie vieren, doen zij dus wat Jezus zijn leerlingen heeft opgedragen.

Opgave Eerste Heilige Communie

Geachte ouders,
Wij zijn blij dat u uw zoon of dochter aangemeld heeft voor de Eerste H. Communie. Daarmee neemt uw kind voor het eerst deel aan de maaltijd van de Heer, aan de eucharistie. Het is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van uw kind en ook voor ons als parochie. Aan de zorgvuldige en intensieve voorbereiding en de viering van dit zogenaamde sacrament zijn vanzelfsprekend vele kosten verbonden.

Bij de opgave voor de Eerste H. Communie kunt u in de aanmeldingsbrief meer lezen over de kosten.