Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.

Opgave Vormsel

Geachte ouders,
Wij zijn blij dat u uw zoon of dochter aangemeld heeft voor het H. Vormsel. Daarmee zal uw kind de kracht van de Heilige Geest ontvangen om zijn of haar geloof standvastig te belijden, nu en zeker in de toekomst. Het is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van uw kind en ook voor ons als parochie. Aan de zorgvuldige en intensieve voorbereiding en de viering van dit zogenaamde sacrament zijn vanzelfsprekend vele kosten verbonden.

Bij de opgave voor het vormsel kunt u in de aanmeldingsbrief meer lezen over de kosten.