Financiële richtlijn van het bisdom 

Het bisdom van Breda heeft voor 2024 de tarieven vastgesteld voor de kerkelijke dienstverlening.
Graag informeren wij u hierover:

Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 700,-
Aula dienst € 467,-
Huwelijksviering € 700,-
Jubileumviering € 350,-
Stipendium (misintenties) € 12,-
Advies parochiebijdrage (minimum) € 160,-
Doop€ 160,-
Heilig Vormsel€ 160,-
Eerste Heilige Communie€ 160,-

Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door Bisdom Breda

Indien u minder parochiebijdrage betaalt dan dit adviesbedrag, wordt u bij gelegenheid van het toedienen van het H. Doopsel, Eerste H. Communie en/of H. Vormsel, alsnog gevraagd uw parochiebijdrage aan te vullen tot € 160,- . Hiervoor zult u dan een nota ontvangen gelijk aan het adviesbedrag parochiebijdrage minus het reeds betaalde deel van de parochiebijdrage.

Financiële regeling bij een kerkelijke uitvaart

Op het tarief bij een huwelijk of uitvaart wordt het totaalbedrag van de parochiebijdragen van de laatste 3 jaren in aftrek gebracht. Voor het restant bedrag ontvangt u een factuur.