Met het opgeven van een bepaalde misintentie (voorbede) wordt tot uitdrukking gebracht dat wij door ons gebed de persoon of de zaak die ons lief is, willen laten delen in de genadegaven van de eucharistieviering.
Overleden parochianen worden gedurende zes weken na het overlijden in alle vieringen bij de voorbede herdacht.

Deze misintenties kunnen worden opgegeven bij het parochiesecretariaat in Middelburg.
Voor het noemen van een intentie tijdens de voorbede van de viering wordt het bedrag van € 12,-
gevraagd.
U kunt ook het onderstaande web-formulier invullen voor het opgeven van een misintentie. U dient dan het bedrag in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie te doen ofwel het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie.

Lombardstraat 1,
4331 AA Middelburg
Telefoon: 612860
Bank: NL04 RABO 0156 4656 39
t.n.v. H. Mariaparochie Walcheren te Middelburg
Open dinsdag en donderdag tussen 09:30 en 11:30 uur

Formulier voor het opgeven van een misintentie