Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Vastenactie (voluit Stichting Bisschoppelijke Vastenactie) is opgericht in 1961 in opdracht van de Nederlandse bisschoppen. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerk zijn. De projecten die Vastenactie ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze zijn over het algemeen kleinschalig, sociaaleconomisch van aard en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. We hebben als uitgangspunt dat mensen na het spreekwoordelijke duwtje in de rug op eigen benen kunnen staan!

Het zou fijn zijn als Vastenactie met hulp van meer parochianen haar werk zou kunnen doen.

In 2024 stond de Vastenactie in het teken van mensen met beperkte bestaansmiddelen in de Zimbabwaanse districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water,moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Beste parochianen

De Vastenactie van onze parochie met als thema ‘Leven in een veranderende wereld’, is weer ten einde.
Het is dankzij de inzet en medewerking van velen een groot succes geworden. Dit jaar hielden we ons bezig met op de problematiek in Zimbabwe waar lange droogteperioden werden afgewisseld door enorme hoosbuien. Beide veroorzaakten grote problemen bij het beheer van de landbouwgronden en de opbrengst van het land. Ons project richtte zich op het aanleggen van waterpunten met waterleiding en het opstarten van een tweede bron van inkomsten, nl. kleinschalige kleding/naai industrie voor de plaatselijke bevolking. Vandaag kijken we naar de totaalopbrengsten van het project van dit jaar. Bij de presentatie tijdens de startdiensten in Middelburg en Vlissingen hebben we u al kennis laten maken met het project. En met onze wekelijkse nieuwsbrieven diepten we het thema verder uit. Het project heeft veel weerklank gevonden bij zowel de scholen als de parochianen. In totaal werd ruim € 13.000,= opgehaald. Een enorm bedrag! We zijn heel blij en dankbaar voor dit geweldige resultaat. Onze welgemeende en hartelijke dank voor uw betrokkenheid.

De werkgroep Vastenactie

Mede namens, Ger van Waegeningh, Lisanne Jacobs en Insa van Duin,

Leo Speckens