HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg
Wat zou het mooi zijn als de kerk altijd open kan zijn voor gebed, bezinning en bezoek. Nu openen we de deuren op gezette tijden namelijk tijdens de weekvieringen, Erediensten op zon- en feestdagen, op de donderdagmiddag van half juni tot half september en op Open Monumenten Dag in september. Na de Kerstvieringen is er gelegenheid om de kerststal te bewonderen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

De Emmauskerk in Dishoek
De toeristenkerk is vanaf zondag 8 mei tot en met zondag 11 september open voor de zondagviering en exposities. Wilt u een keer een kijkje nemen in de fraaie openluchtkerk, dan kan dat iedere woensdagochtend van het seizoen tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Leden van onze werkgroep zijn op die ochtend bezig met onderhoud en de deuren staan dan open voor belangstellenden.
U bent van harte welkom!