VRIJWILLIGER WORDEN

Binnen de kernen van de parochie zijn diverse werkgroepen beschikbaar. Denk hierbij aan de kosters, de lectoren, acolieten, kerkversiering etc. Als vrijwilliger kunt u een steentje bijdragen aan de parochie. Dat kan op allerlei gebied:

Vieringen: 

Als koster, acoliet, lector, gastvrouw/heer om de parochianen welkom te heten bij de vieringen, muzikale begeleiding  bij de vieringen als koorzanger of muzikant. Na de viering willen we elkaar graag ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Ook daar kunt u bij helpen. Het liturgisch vaatwerk moet mooi blinken en wat staan bloemen op het altaar toch mooi! U leest dat er heel wat moet gebeuren bij een viering. Uw hulp is meer dan welkom!

Vorming:


Bij de voorbereidingen van de eerste H. Communie en het H. Vormsel is van alles te doen. Met de desbetreffende, pastor en projectmedewerker kunt u overleggen wat u kunt doen. Denk bv. aan assisteren bij het maken van werkjes, kerk versieren enz.
Bij het organiseren van cursussen (bv Alpha), activiteiten (bv straatmissies) kunt u ook meehelpen.

Secretariaat:


Als vrijwilliger van het secretariaat zorgt u ervoor dat onze kerk goed bereikbaar is op de aangegeven tijden. U kunt helpen met het verzorgen van de liturgie en vele andere werkzaamheden.

Onderhoud:

In een kerk heb je te maken met dingen die kapot  gaan en gerepareerd of vervangen moeten worden. Hier gaat het om klein onderhoud. Vindt u het fijn om buiten te helpen? We hebben een mooie pastorietuin.


Open kerk :


Als gids in het zomerseizoen; het bezichtigen van de kerststal,  Nacht van de Nacht en andere openstellingen van de kerk.

Er zijn natuurlijk nog meer werkzaamheden die hier niet genoemd worden. Neemt u gerust contact op met het secretariaat. De vrijwilliger van het secretariaat kan uw vraag onder de aandacht brengen van de coördinator van de desbetreffende werkgroep.

Tel:        0118 – 61 28 60 (dinsdag en donderdag van 9.30 – 11.30 is het secretariaat geopend)
E-mail   parochie@rkwalcheren.nl

Preventiebeleid :

Daar waar mensen (vrijwillig) werken, kunnen er zaken spelen die minder wenselijk zijn.
Onze parochie conformeert zich aan het bisschoppelijk preventiebeleid.
Het kan dus voorkomen dat wij u om een VOG vragen als u vrijwilliger wilt worden.
Dit VOG kan dan gratis aangevraagd worden.