CARITAS
Caritas organiseert ieder eerste weekend van de maand een speciale collecte tijdens de weekendvieringen voor verschillende bestemmingen, zoals bv. de voedselbank, Schuldhulpmaatje, CitySeeds, stichting Leergeld en nog veel meer. Maandelijks wordt ten behoeve van de caritas een aparte tweede collecte gehouden tijdens de weekendvieringen, doorgaans in het eerste weekend van de maand. Het bestuur van Caritas zorgt ervoor dat het collectegeld bij de betreffende bestemming. Ook per bank kunt u Caritas steunen op bankrekeningnummer:

                                                     NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren