Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke initiatie, en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven ‘in Christus’.
Door het doopsel wordt een mens opgenomen in de Kerk, die daarom ook wel wordt aangeduid als de gemeenschap van gedoopten. Het doopsel drukt in de ziel van de dopeling een ‘onuitwisbaar geestelijk merkteken’. Daarom ontvangt iemand het doopsel slechts één maal en kan het niet herhaald worden.Vanaf haar stichting kent de Kerk de sacramentele doop met water.

Opgave  Doopsel (Voor volwassen dopelingen is er een apart voorbereidingstraject.)

Geachte ouders,
Wij zijn blij dat u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor het H. Doopsel.
Bij het doopsel wordt een kind van mensen ook kind van God en met dit doopsel wordt uw kind
opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Het is een belangrijk en feestelijke start in de
geloofsopvoeding van uw kind en ook voor ons als parochie.
Aan de zorgvuldige en intensieve voorbereiding en de viering van dit zogenaamde sacrament zijn
vanzelfsprekend vele kosten verbonden.

Bij de opgave voor het doopsel kunt u in de aanmeldingsbrief meer lezen over de kosten.