Parochie

Welkom op de website van de Rooms-Katholieke H. Maria Parochie Walcheren

Een van de parochies in Zeeland. Samen met de H. pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland vormen wij het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.
De H. Maria Parochie Walcheren hoort bij het bisdom Breda.

Onder de verschillende tabbladen vindt u vooral praktische informatie over onze bereikbaarheid, de adressen van secretariaten, kerken en natuurlijk het vieringenschema. Ook informatie over de parochiefinanciën ontbreekt niet.

De meest actuele informatie leest u in ons parochieblad ‘Verbinding’. U kunt zich hierop gratis
abonneren door het formulier in te vullen. De laatste uitgave vindt u altijd links onder de berichten.

Heeft u niet gevonden wat u zocht, heeft u verbetersuggesties, een onderwerp voor ons
parochieblad ? Laat het ons weten via het e-mailadres verbinding@rkwalcheren.nl

Pastorale bereikbaarheid
Pastorie van Middelburg: Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg, telefoon (0118) 612860,
Het secretariaat is hier voor u bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Via e-mail zijn de pastores te bereiken op info@rkbovendeschelde.com
Voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week


PAROCHIEADMINISTRATIE
Help mee om uw gegevens in het ledenbestand actueel te houden en geef veranderingen bij voorkeur schriftelijk (e-mail) door aan een van de secretariaten.  Vermeld daarbij altijd uw volledige naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats om vergissingen te voorkomen. Graag ook uw telefoonnummer om – indien nodig – contact op te kunnen nemen.

VIERINGEN OP WALCHEREN
De vieringen zijn afwisselend een eucharistieviering (waarin een priester voorgaat) en een communieviering (waarin een pastoraal werker of een leek voorgaat).

Wij zorgen ervoor dat elke zondag om 11.30 eucharistie gevierd wordt in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Iedere donderdagochtend is er om 9.00 een weekviering. De 3e zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een internationale viering (Engels).

De 1e en 3e zondag van de maand is er om 13.30 uur een viering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Iedere woensdagochtend om 9.00 uur wordt er een weekviering gehouden.

Iedere zaterdagochtend om 10.30 is er een viering in zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen.

De Sint Willibrord kapel in Domburg is sinds 2023 gesloten.

Vanaf de 2e zondag in mei t/m de 2e zondag in september zijn er vieringen om 10.00 in de
toeristenkerk van Dishoek.

PASTORAAT
Voor de bediening van sacramenten zoals doopsel, ziekenzalving en biecht kunt u via een van de secretariaten contact zoeken met de pastor om een afspraak te maken. Dit geldt uiteraard ook voor het afspreken van een uitvaart, ziekenbezoek, ziekencommunie en ziekenzegen, de zegening van een woning, een huwelijk of een pastoraal gesprek bij u thuis (huisbezoek) of op de pastorie.

VRIJWILLIGERS
Misschien wilt u ook wel meehelpen bij een van de vele activiteiten (van bezoekwerk tot koper poetsen, van voorlezen tot grasmaaien) in uw parochiekern. Meld u zich dan bij het secretariaat of  een van de pastores (zie tabblad ‘Pastoraal team’).