Home

Verbinding

Verbinding

Deze editie met: - Uitnodigingen - Oproepen voor nieuwe vrijwilligers. Dit en meer (zomer) nieuws!

Jaargang 3 nummer 63

Vieringen

Volgende vieringen

Ontmoeten

Alpha

Alpha is een serie van ongeveer tien gezellige bijeenkomst waarin allerlei christelijke geloofsvragen aan de orde komen. Denk aan: ‘Wie is Jezus?’ en ‘Bidden: waarom en hoe?’

Jongeren

Een jongerenweekend (12-14 juli)? Bijbelstudie (iedere woensdag)?
Ontmoet andere jongeren met interesse in het geloof!

Contact

Secretariaat Middelburg

Lombardstraat 1
4331 AA Middelburg

E-mail: parochie@rkwalcheren.nl
Telefoon: (0118) 61 28 60
IBAN: NL 42 INGB 0000 6586 70
RSIN/fiscaalnummer: 821758127

Dinsdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur

Vieringen

Volgende vieringen

Ontmoeten

Alpha

Alpha is een serie van ongeveer tien gezellige bijeenkomst waarin allerlei christelijke geloofsvragen aan de orde komen. Denk aan: ‘Wie is Jezus?’ en ‘Bidden: waarom en hoe?’

Jongeren

Een jongerenweekend (12-14 juli)? Bijbelstudie (iedere woensdag)?
Ontmoet andere jongeren met interesse in het geloof!

Secretariaat Middelburg

Lombardstraat 1
4331 AA Middelburg

E-mail: parochie@rkwalcheren.nl
Telefoon: (0118) 61 28 60
IBAN: NL 42 INGB 0000 6586 70
RSIN/fiscaalnummer: 821758127

Dinsdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur

Nieuwsarchief

Pastorale bereikbaarheid

Pastorie van Middelburg: Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg, telefoon (0118) 612860,
Het secretariaat is hier voor u bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Via e-mail zijn de pastores te bereiken op info@rkbovendeschelde.com
Voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de

Pastorale teamwacht:
06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur, 7 dagen van de week

Pastoraat

Voor de bediening van sacramenten zoals doopsel, ziekenzalving en biecht kunt u via een van de secretariaten contact zoeken met de pastor om een afspraak te maken. Dit geldt uiteraard ook voor het afspreken van een uitvaart, ziekenbezoek, ziekencommunie en ziekenzegen, de zegening van een woning, een huwelijk of een pastoraal gesprek bij u thuis (huisbezoek) of op de pastorie.

Vieringen op Walcheren

De vieringen zijn afwisselend een eucharistieviering (waarin een priester voorgaat) en een communieviering (waarin een pastoraal werker of een leek voorgaat).

HH. Petrus en Pauluskerk te Middelburg

Wij zorgen ervoor dat elke zondag om 11.30 eucharistie gevierd wordt in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Iedere donderdagochtend is er om 9.00 een weekviering. De 3e zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een internationale viering (Engels).

Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jacob Kerk te Vlissingen

De 1e en 3e zondag van de maand is er om 13.30 uur een viering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Iedere woensdagochtend om 9.00 uur wordt er een weekviering gehouden. Iedere zaterdagochtend om 10.30 is er een viering in zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen.

Strandkerk Dishoek te Koudekerke

Verbinding

Verbinding

Jaargang 3 nummer 63

Verbinding

Meld u aan voor onze nieuwsbrief die 2x in de maand wordt verzonden, met het nieuws, de activiteiten die te doen zijn, de mededelingen en meer van H. Maria Parochie Walcheren.

Misintenties bestellen

In verband met de verwerkingstijd kunnen misintenties voor de komende week tot uiterlijk de donderdag voorafgaande worden besteld.
Indien het niet meer mogelijk is de misintentie online te bestellen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of een koster in de kerk.