Parochie

Welkom op de website van de Rooms-Katholieke H. Maria Parochie Walcheren

Een van de parochies in Zeeland. Samen met de H. pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland vormen wij het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.

De H. Maria Parochie Walcheren hoort bij het bisdom Breda.

Onder de verschillende tabbladen vindt u vooral praktische informatie over onze bereikbaarheid, de adressen van secretariaten, kerken en natuurlijk het vieringenschema. Ook informatie over de parochiefinanciën ontbreekt niet.

De meest actuele informatie leest u in Verbinding. U kunt zich hierop gratis abonneren door het formulier in te vullen. De laatste uitgave vind u altijd links onder de berichten.

Heeft u niet gevonden wat u zocht, heeft u verbetersuggesties, een onderwerp voor ons parochieblad
‘Verbinding’ ? Laat het ons weten met het formulier dat u aantreft als u onderaan de pagina op de link ‘redactie’ klikt.

Pastorale bereikbaarheid

Pastorie van Middelburg: Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg, telefoon (0118) 612860,
Het secretariaat is hier voor u bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Via e-mail zijn de pastores te bereiken op info@rkbovendeschelde.com

Voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de

pastorale teamwacht: 06-53637130


PAROCHIEADMINISTRATIE
Help mee om uw gegevens in het ledenbestand actueel te houden en geef veranderingen bij voorkeur schriftelijk (e-mail) door aan een van de secretariaten.  Vermeld daarbij altijd uw volledige naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats om vergissingen te voorkomen. Graag ook uw telefoonnummer om – indien nodig – contact op te kunnen nemen.

VIERINGEN OP WALCHEREN
De vieringen zijn afwisselend een eucharistieviering (waarin een priester voorgaat) en een communieviering (waarin een pastoraal werker of een leek voorgaat). Wij zorgen ervoor dat elke zondag eucharistie gevierd wordt in Middelburg. Iedere donderdagochtend is er een weekviering.
De 1e en 3e zondag van de maand is er een viering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Iedere woensdagochtend wordt daar ook een weekviering gehouden.
In de Sint Willibrord kapel in Domburg zijn er vieringen op zaterdagavond. In de maanden juli en augustus worden de vieringen op zondag gehouden. In het zomerseizoen zijn er vieringen in de toeristenkerk van Dishoek.

PASTORAAT
Voor de bediening van sacramenten zoals doopsel, ziekenzalving en biecht kunt u via een van de secretariaten contact zoeken met de pastor om een afspraak te maken. Dit geldt uiteraard ook voor het afspreken van een uitvaart, ziekenbezoek, ziekencommunie en ziekenzegen, de zegening van een woning, een huwelijk of een pastoraal gesprek bij u thuis (huisbezoek) of op de pastorie.

VRIJWILLIGERS
Misschien wilt u ook wel meehelpen bij een van de vele activiteiten (van bezoekwerk tot koperpoetsen, van voorlezen tot grasmaaien) in uw parochiekern. Meld u zich dan bij het secretariaat of  een van de pastores (zie tabblad ‘Pastoraal team’).