Parochie

Welkom op de website van de Rooms-Katholieke H. Maria Parochie Walcheren,
een van de in totaal vijf parochies in Zeeland. Samen met de H. pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland vormen wij het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’.

De H. Maria Parochie Walcheren hoort bij het bisdom van Breda.

Onder de verschillende tabbladen vindt u vooral praktische informatie over onze bereikbaarheid, de adressen van secretariaten, kerken en locaties van vieringen en natuurlijk het vieringenschema. Ook informatie over de parochiefinanciën ontbreekt niet.

De meest actuele informatie leest u in de wekelijkse digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop gratis abonneren door een e-mail te sturen naar nieuws@rkwalcheren.nl.

Heeft u niet gevonden wat u zocht, heeft u verbetersuggesties, een onderwerp voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten met het formulier dat u aantreft als u onderaan de pagina op de link ‘redactie’ klikt.

Pastorale bereikbaarheid

Gedurende de vakantieperiode is het secretariaat met een afwijking geopend. Op Dinsdag en donderdag in Middelburg en op Woensdag en vrijdag in Vlissingen. Buiten deze openingstijden kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de pastorale teamwacht.

Contactgegevens:
Middelburg: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg, telefoon 612860,
Het secretariaat is hier voor u geopend en bereikbaar van 09.30 uur tot 11.30 uur.
Vlissingen: Singel 106, 4382 LC Vlissingen, telefoon 412247,
Het secretariaat is hier voor u geopend en bereikbaar tussen 09:00 uur en 11:30 uur.

Via e-mail zijn de pastores te bereiken op pastores@rkwalcheren.nl

Voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de

pastorale teamwacht: 06-53637130


PAROCHIEADMINISTRATIE
Help mee om uw gegevens in het ledenbestand actueel te houden en geef veranderingen bij voorkeur schriftelijk (e-mail) door aan een van de secretariaten. Vermeld daarbij altijd uw volledige naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats om vergissingen te voorkomen. Graag ook uw telefoonnummer om – indien nodig – contact op te kunnen nemen.

VIERINGEN OP WALCHEREN
De vieringen zijn afwisselend een eucharistieviering (waarin een priester voorgaat) en een communieviering (waarin een pastoraal werker voorgaat). Wij zorgen ervoor dat elke zondag eucharistie gevierd wordt, de ene week in Middelburg, de andere week in Vlissingen. Ook de zaterdagse vieringen in de zorgcentra kunnen door niet-inwonende parochianen worden bezocht.

PASTORAAT
Voor de bediening van sacramenten zoals doopsel, ziekenzalving en biecht kunt u via een van de secretariaten contact zoeken met de pastor om een afspraak te maken. Dit geldt uiteraard ook voor het afspreken van een uitvaart, ziekenbezoek, ziekencommunie en ziekenzegen, de zegening van een woning, een huwelijk of een pastoraal gesprek bij u thuis (huisbezoek) of op de pastorie.

VRIJWILLIGERS
Misschien wilt u ook wel meehelpen bij een van de vele activiteiten (van bezoekwerk tot koperpoetsen, van voorlezen tot grasmaaien) in uw parochiekern. Meld u zich dan bij het secretariaat of een van de pastores (zie tabblad ‘Pastoraal team’).