Geschiedenis

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is met de opkomst van het toerisme in Zeeland het katholieke toeristenpastoraat ontstaan. In Dishoek is de Emmauskerk, die aanvankelijk de St. Michaëlskerk werd genoemd, in 1964 in gebruik genomen.
De kerk werd ingewijd door Mgr. G. de Vet, de toenmalige bisschop van Breda.

In de loop der jaren is er veel veranderd in de maatschappij en dus ook in de kerkbeleving. De laatste decennia is het ontvangen van en de ontmoeting met de medemens, van welke afkomst of geloofsovertuiging ook, in de RK toeristenkerk Dishoek steeds meer centraal komen te staan.

Wijlen Aalmoezenier Jan Sweere, al vanaf 1968 als voorganger betrokken bij de kerk in Dishoek, heeft ons het voorbeeld gegeven door hier vanaf de beginjaren het accent op te leggen. Wat voor ons, team van pastores en werkgroepleden, van belang is met betrekking tot de vieringen, is dat de bezoeker zich welkom voelt. Enerzijds nodigt de natuurlijke omgeving waarin men zich bevindt uit tot reflectie en ontspanning (het zgn. “ont-moeten”) en anderzijds is er de vreugde van de boodschap van het evangelie vertaald naar het leven van alledag, met de nadruk op het belang van medemenselijkheid en saamhorigheid.

Ook na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie of thee te drinken, wordt ons regelmatig verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, inspirerende ontmoeting. Dit motiveert ons, pastores en werkgroepleden, om door te gaan met de inspanningen om het geheel in stand te houden.