Uw parochie, nu en in de toekomst

 

Erfstellingen & Legaten

Denk aan uw parochie

Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn.

DE BIJZONDERE PLAATS VAN DE PAROCHIE

In het leven van veel mensen neemt de parochie een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.

In de parochie is aandacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor noden van mensen in de derde wereld.

Een centraal punt in de parochie is het kerkgebouw dat door de parochie wordt onderhouden. De kerk is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.

De parochie heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen. Daarom is het van groot belang dat de parochie kan blijven voortbestaan.

Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

UW TESTAMENT EN DE PAROCHIE

Als u nadenkt over uw nalatenschap denk dan ook aan uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

LEGATEN

U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij naam genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

ERFSTELLING

U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt zelf aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

NOTARIS

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

PAROCHIE

Uw parochie zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten.

 

Vragen?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan een notaris bij u in de regio.

 

Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl
of bij de notaristelefoon: (0900) 346 93 93

informatie overgenomen uit de folder:
Uw parochie, nu èn in de toekomst
Erfstellingen & Legaten