De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI’s en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Elke ANBI moet bepaalde informatie publiceren en kenbaar maken. Welke informatie gepubliceerd wordt staat in de fiscale wet- en regelgevening. Voor parochies en caritas instellingen zijn met de belastingdienst zogenaamde ANBI-publicatieformats afgesproken.

De publicatie voor parochies en caritas instellingen wordt verzorgd door het Bisdom. Om actuele informatie te kunnen publiceren binnen het gestelde ANBI-publicatieformat is het noodzaak dat parochies en caritasinstellingen op tijd de jaarcijfers aanleveren bij het Bisdom zodat ook de ANBI-publicatie tijdig kan plaatsvinden.

De gegevens van de Heilige Maria Parochie Walcheren vind u hier.