In steeds meer winkels vinden contactloze betalingen via digitale weg (met pinpas of met smartphone) plaats; de cash betalingen worden steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Deze ontwikkelingen maken voor ons als parochie  een nieuwe wijze van inning van de collecte aantrekkelijk en noodzakelijk.

Als parochie zijn we immers naast de Actie Kerkbalans voor onze inkomsten afhankelijk van de inkomsten via de wekelijkse collecten. Doordat steeds meer mensen geen contact geld op zak hebben, is er een alternatief om via uw smartphone aan de collecten in onze kerk te kunnen bijdragen.

We zijn , mede op initiatief van het bisdom Breda, gestart met een nieuwe manier van collecteren in samenwerking met de organisatie Givt, die dit op een veilige wijze mogelijk maakt.

Daarvoor is allereerst de Givt-app nodig. Die kunt u downloaden op:

www.givtapp.net/download

Bij het installeren van de app worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd, waaronder uw bankrekeningnummer (waarvan het bedrag van de collecte afgeschreven mag worden). Dit alles gebeurt onder stringente voorwaarden om het veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens te waarborgen. De Givt-app is zo ontworpen dat u gemakkelijk door het aanmeldproces geleid wordt. In de app wordt ook uitgebreid bij allerlei mogelijke vragen stil gestaan.

Als u de app geïnstalleerd heeft, doorloopt u de volgende stappen:

  1. Open de app.
  2. Kies het  bedrag dat u wilt geven.
  3. Kies in het volgende scherm voor de derde optie, geven uit de Lijst.
  4. Vul in het zoekbalkje Maria Par Walcheren Middelburg in.
  5. Selecteer vervolgens onze parochiekerk en toets onder in het scherm op geven!
  6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de parochie niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties, waaronder dus onze parochie. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Aan het gebruik van de app zijn geen extra kosten verbonden.

U kunt dus zowel (tijdens de viering) in de kerk als thuis op een voor u passend moment aan de collecte van die week bijdragen.

Als er een extra collecte voor een speciaal doel is aangekondigd, kunt u in het scherm waar u het bedrag van de collecte invult, door het plusje aan te klikken aangeven dat u nog voor deze tweede extra collecte wilt geven.

Mag ik u van harte uitnodigen om op deze moderne wijze bij te gaan dragen aan de collecte.

Als u verder hulp nodig heeft of nog aanvullende vragen, kunt u mij bereiken door een email te sturen naar penningmeester@rkwalcheren.nl

Benedict Hamans

penningmeester