Bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van Breda.

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren is belast met de dagelijkse leiding van de parochie.
Zij staat, naar kerkelijk recht, altijd onder leiding van de pastoor. De overige bestuursleden worden
(her) benoemd door de bisschop. In de praktijk worden de bestuursvergaderingen binnen onze parochie voorgezeten door de vice-voorzitter. Het bestuur van onze parochie bestaat uit de volgende personen:

Thaddy de Deckere MHM,
pastoor en voorzitter
E: t.dedeckere@rkwalcheren.nl
Ruud Louwesvice-voorzitter
E: r.louwes@rkwalcheren.nl
Benedict Hamans penningmeester
E: penningmeester@rkwalcheren.nl

Mevr. C. Poppelaars algemeen bestuurslid, vrijwilligersbeleid
E: c.poppelaars@rkwalcheren.nl
Mevr. T. van Hoof
adviseur missionaire kerk
E: t.vanhoof@rkwalcheren.nl

De pastoor van de parochie is vanuit zijn functie de voorzitter. De overige functies worden vervuld door parochianen, die vanuit hun achtergrond, ervaring en belangstelling de gewenste expertise kunnen inbrengen, en voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de parochie naar behoren te kunnen besturen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële, personele en pastorale beleid, en het beheer van gebouwen en bezittingen. Steun daarin wordt verkregen vanuit het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, het Vicariaat Middelburg en het Bisdom van Breda.

De bestuursvergaderingen worden 10 tot 11 keer per jaar gehouden. De overige tijdsinvestering is wisselend en afhankelijk van wat in de bestuursvergaderingen is besloten en/of wat aan de orde is.

Het parochiebestuur weet zich door vele vrijwilligers in de parochie gesteund in de zorg voor een goede dagelijkse gang van zaken.