CARITAS BETEKENT NAASTENLIEFDE.
Het Caritasbestuur heeft als doel “de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats
te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument
te zijn.” (bron: website bisdom Breda).
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er aandacht is voor nood van mensen in onze parochie en nood van mensen in onze directe omgeving. Het kan betekenen dat er voor iemand iets aangeschaft wordt waar diegene eigenlijk niet zonder kan. Zoals de aanschaf van een fiets, een nieuw matras, een kinderbed of boodschappen. In acute gevallen kan eventueel tijdelijk hulpverleend worden.

Caritas kan daarnaast helpen om de juiste instanties te benaderen om hulp te krijgen.Verder zijn er de maandelijkse collectes voor organisaties in onze directe omgeving. Hierin geven parochianen zelf heel direct financiële ondersteuning. Zoals aan stichting leergeld, stichting Present, SchuldHulpMaatje, de Voedselbank, Mission to Seafarrers, het Witte Huis,
CitySeeds en de kerstpakketten.

Het bestuur van Caritas Walcheren komt om de twee maanden bij elkaar om te vergaderen.
Op de agenda staan altijd algemene en praktische onderwerpen: zomertassen- actie, kerstpakketten, individuele aanvragen.
Het zou fijn zijn als Caritas met hulp van meer parochianen haar werk zou kunnen doen.