KERK ZIJN IN DE TOEKOMST

De Katholieke Kerk Boven de Schelde kijkt tijdens een synodaal gesprek naar de toekomst, met inspiratie uit de Bijbel en de Uittocht van het Joodse volk als voorbeelden van geloof en hoop. De kerk staat voor uitdagingen, zoals afname in gelovigen en inkomsten, maar weigert te capituleren. Geïnspireerd door Paus Franciscus en Bisschop Liesen, is er een oproep tot terugkeer naar de essentie van het geloof, met de nadruk op gemeenschap, authenticiteit, en de hoop die Jezus biedt. De kerk van de toekomst zal kleiner, maar hechter en authentieker zijn, gedragen door hoop en verbondenheid, ondanks de uitdagingen van deze tijd.

Verandering van tijd

De positie van het christendom in de seculiere samenleving is drastisch gewijzigd. Waar geloof voorheen centraal stond, domineren nu individuele vrijheid en vooruitgang. De kerkelijke betrokkenheid is sterk afgenomen; de tijd van volle kerken en een vanzelfsprekende rol van de kerk in het maatschappelijk leven is voorbij. Parochies krimpen en kerkgebouwen worden gesloten. Toch is er hoop op een toekomst waarin gelovigen zich uit persoonlijke overtuiging binden aan hun geloof. De kerk zal kleiner zijn, maar gericht op een missionaire aanpak en persoonlijke geloofsbeleving, met de blijvende boodschap van God’s liefde.