Terugtreden bestuurslid Dhr. Bruurs

Beëindiging bestuurslid van de parochie

Kortgeleden heb ik het parochiebestuur medegedeeld dat ik per 1 augustus 2020 tussentijds stop als bestuurslid van de H. Maria Parochie Walcheren. Ik ben dan bijna vijf jaar bestuurslid van de parochie geweest. Vanwege gewijzigde privé-omstandigheden, maar ook door het feit dat mijn bedrijf sinds enkele maanden meer aandacht vraagt, kan ik mij niet langer meer voor de volle 100% inzetten voor de parochie. Ondanks de financiële en pastorale zorgen in de katholieke Kerk, waar ook onze parochie mee te maken heeft, kijk ik terug op een boeiende bestuursperiode, waarin de voormalige parochies in Middelburg en Vlissingen verder naar elkaar toe zijn gegroeid.

Ik wens het parochiebestuur veel wijsheid en Gods zegen om in de komende tijd de juiste beslissingen te nemen in het belang van het katholieke geloof op Walcheren.

Jan Bruurs,

Veere.