Voorbereiding op het sacrament van het vormsel 2022

Beste ouders,

Binnenkort start er weer een voorbereidingstraject voor de ontvangst van het sacrament van het
Heilig Vormsel op 5 juni 2022 in onze parochie. Alle gedoopte kinderen in de leeftijd van 11 t/m 13
jaar die het Vormsel nog niet ontvangen hebben, zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Voor de
voorbereiding zullen we gebruik maken van het boek “Youcat voor Kids”.

We nodigen u graag uit voor de Oriëntatie bijeenkomst op zondag 6 maart in de kerk van de HH.
Petrus en Paulus in Middelburg. Daarin zal meer informatie worden gegeven over de
bijeenkomsten. Elke bijeenkomst zal plaatsvinden op zondagochtend vanaf 10.30 uur tot ongeveer
12.30 uur. De zondagse eucharistieviering, die aanvangt om 11.30 uur is daarbij inbegrepen.
Iedere keer dat wij samenkomen, zal er naast de bijeenkomst voor de vormelingen ook gelijktijdig
een ontmoetingsmogelijkheid voor de ouders zijn, waarbij de andere kinderen ook mee mogen
komen.

U kunt uw kind opgeven door het formulier op de website in te vullen. Na opgave ontvangt u van ons dan
alle informatie over de boeken en de exacte datums en locatie van de bijeenkomsten. Als u nog
vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via e mail:
vormsel@rkwalcheren.nl.

Laten we bidden dat de Heilige Geest ons geloof versterkt en ons allen als Gods familie naar elkaar
toe laat groeien.

Gods zegen voor u en uw gezin,

pater Thaddy de Deckere
en de werkgroep vormselvoorbereiding