UITNODIGING SLOTVIERING ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN

Op de foto is één van de vijf gebrandschilderde ramen in het altaar van de Onze Lieve Vrouwe kerk te zien. Dit raam, als een van de twee vredesramen geschonken door Belgische parochianen in 1919, visualiseert ´Jezus verschijnt na zijn opstanding aan Maria´, SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUJA, de Heer is waarlijk verrezen. Het fragment staat symbool voor de slotviering van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen op 24 april 2022.
Foto: Paul Stok

24 april 2022

De H. Maria Parochie Walcheren neemt tijdens de slotviering op 24 april 2022 afscheid van de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. Het is een belangrijk moment voor de parochie en voor Vlissingen.

De slotviering begint om 15.00 uur. Aansluitend is er een samenkomst in de tuin van de pastorie.

U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de slotviering en samenkomst.

Het pastoresteam van het samenwerkingsverband Boven de Schelde en het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren

Enkele waardevolle liturgische symbolen en voorwerpen worden aan het eind van de slotviering de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen uitgedragen en op 1 mei 2022 tijdens de viering vanaf 15.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg binnengedragen.

Op 15 mei is om 13.30 uur de eerste viering van de parochie in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, als begin van vieringen van onze parochie in Vlissingen op de 1ste en 3de zondag van de maand. Op woensdagochtend tussen 9.00 uur en 10.00 uur is in deze kerk de weekviering.

U bent ook tijdens deze vieringen van harte welkom.