Pastoor Fons van Hees overleden

In zijn woonplaats Zierikzee is op 31 januari 2023 Fons van Hees overleden. Fons van Hees was pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en van de H. Maria Parochie Walcheren. De parochies verliezen in hem een zeer geliefde pastor. Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart voor Fons gevierd in de RK H. Maria Magdalenakerk in Goes.

In Verbinding is het overlijdensbericht opgenomen en gedenken wij pastoor Fons van Hees.

In verband met het overlijden van pastoor Van Hees komt de volgende Verbinding uit op 15 februari 2023.

Pastoraal team en parochiebesturen

H. Maria Parochie Walcheren – Middelburg

H. Pater Damiaan Parochie – Goes