Kanselbericht weekend 25 mei

Beste parochianen,

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Die mededeling sluit aan bij het kanselbericht van vorig weekend. Toen hebben we u laten weten dat pastoraal werkster Alida van Veldhoven benoemd wordt tot lid van het pastoraal team van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom.  We hebben u ook laten weten dat het bisdom met ons in gesprek was over haar opvolging. Daarover gaat deze mededeling.

Bisschop Liesen heeft ons gevraagd om kennis te maken met kapelaan Thai Nguyen. Thai Nguyen is sinds 2017 kapelaan in de parochie van de H. Familie in Breda. Hij werd in 2016 door bisschop Liesen gewijd tot priester voor ons bisdom, na zijn priesteropleiding die hij deels in Rolduc en deels in Bovendonk heeft gevolgd. Voor zijn priesterwijding heeft Thai stage gelopen in de St. Norbertusparochie van Roosendaal.

Thai is geboren in Vietnam. Hij is 41 jaar oud. In de parochie van de H. Familie draagt hij zorg voor de algemene pastorale taken, met bijzondere aandacht voor bijbelgroepen. Binnen het bisdom verzorgt hij vieringen met Vietnamese gelovigen.

Afgelopen dinsdag hebben het pastoraal team en het besturenoverleg van het samenwerkingsverband Boven de Schelde kennis gemaakt met kapelaan Nguyen. Die kennismaking is positief verlopen. Op basis daarvan heeft bisschop Liesen besloten om Thai met ingang van 1 juli 2024 te benoemen tot kapelaan in onze parochies.  Pastoraal team en onze besturen hebben vertrouwen in de nieuwe benoeming en zien Thai Nguyen graag komen als lid van het pastoraal team.

Thai wordt op zaterdag 22 juni gepresenteerd als kapelaan en als nieuw lid van ons pastoraal team. Die presentatie vindt plaats tijdens de eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk in Middelburg om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe kapelaan. Graag nodigen we u uit voor de presentatieviering en de kennismaking.

Het pastoraal team en de parochiebesturen zijn blij dat de vacature in ons team zo snel vervuld is kunnen worden en dat een priester het team komt versterken. Graag vragen wij uw gebed voor kapelaan Thai Nguyen en voor onze parochies.