Verbinding

Jaargang 3 nummer 21


Beste abonnees, In deze ‘VERBINDING’ leest u terug welke activiteiten er in de afgelopen maand zijn georganiseerd en welke er weer georganiseerd gaan worden in onze parochie. U kunt zich nog steeds opgeven voor de ochtend rond Hildegard von Bingen. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een leesgroep???

De redactie wenst u met Allerzielen een viering van troost en bemoediging toe.