Corona maatregelen per 1 juli aanstaande

Aanpassing corona-maatregelen

Op 24 juni kwam de regering met een grote versoepeling van de corona-maatregelen. Voor sommige organisaties betekent dit een grote verruiming, voor anderen slechts een aanpassing op onderdelen.

Als vervolg daarop kwamen de bisschoppen op 25 juni met een aangepast protocol voor de vieringen.

Uit veiligheidsoverwegingen handhaven de bisschoppen het eerdere protocol, met uitzondering van het maximaal aantal personen tijdens een viering. Het maximum van 30 personen is nu losgelaten en is afhankelijk van de capaciteit van het kerkgebouw met inachtneming van de 1,5 m afstand.

Wat betekent het voor onze parochie:

  • We mogen zoveel plaatsen gebruiken als volgens de anderhalve-meter-regel kan. In Vlissingen en Middelburg zijn dat ongeveer 60 plaatsen.  (Geldt ook bij begrafenissen en doop en huwelijk).
  • Reserveren blijft verplicht, dus vooraf bellen naar de secretariaten…….
  • U wordt ontvangen door onze gastheren/vrouwen en naar uw plaats begeleid. Mensen uit 1 huishouden mogen naast elkaar zitten.
  • De bestaande looproutes blijven behouden.
  • Voor de communie eerst uw handen ontsmetten met de gel. (Gebruik niet teveel, anders hebt u natte handen)
  • Bij het uitgaan van de kerk de aangegeven looproutes volgen en niet allemaal tegelijk gaan lopen.

Let op, deze maatregelen gelden vanaf volgend weekend (vanaf 1 juli)

Wat betreft koren en samenzang, is er nog onvoldoende duidelijkheid vanuit de bisschoppen op dit moment.

In de komende week gaan we overleggen met de meest betrokken werkgroepen.
U hoort volgende week weer van ons.

Parochiebestuur.