Benoemingen

Op 31 mei traden dhr. Toorop (penningmeester parochiebestuur) en dhr. Hendrix (financiële administratie) af als parochiebestuurder. Beiden hebben in hun zittingsperiode zich volledig ingezet voor het welzijn van onze parochie. Daarvoor zijn we hen grote dank verschuldigd. Op een later moment zullen we op gepaste wijze dat afscheid gestalte geven.

Per 1 juni is dhr. Benedict Hamans onze nieuwe penningmeester. Hij draait nu al mee in de overdracht. We heten hem van harte welkom en we hopen op een vruchtbare samenwerking.

Per 1 juni is pater Thaddeus de Deckere ons pastorale team komen versterken. Ook met zijn benoeming zijn we erg blij.
De eerste maand zal hij gebruiken om in te burgeren in onze parochie. Zijn officiële installatie zal op 5 juli aanstaande plaatsvinden tijdens de viering in Goes. Deze viering kunt u online volgen via Kerkdienstgemist.nl.

Namens het Parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren,
J. van Damme
Secretaris.