Kleine versoepeling corona-beleid

De Nederlandse bisschoppen hebben per 29 april besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

Voor onze parochie betekent dit:

  • in Vlissingen maximaal 60 kerkgangers
  • in Middelburg maximaal 45 kerkgangers.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over:

  • het onderling houden van afstand,
  • reserveren,
  • hygiëne

Vooraf telefonisch reserveren blijft van kracht.

  • In Middelburg: Tel. 0118-612860 op dinsdag en donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur
  • In Vlissingen: Tel. 0118-412247 op donderdag en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden.

Het parochiebestuur wil hier nadrukkelijk haar dank uitspreken naar de beide secretariaten en naar al die vrijwillige gastheren/vrouwen, die elke week opnieuw meehelpen om de corona-regels te handhaven.

Heel veel dank.                             Het parochiebestuur.