Parochiebijeenkomst 19 juli 2021

Over de ontwikkelingen in de parochie en rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen in het bijzonder, is op 19 juli 2021 door het parochiebestuur voor de parochianen een presentatie gegeven in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Na de presentatie was er uitgebreid gelegenheid voor inbreng van de parochianen. De presentatie en het verslag van de bijeenkomst zijn hieronder op de website te raadplegen.

Het parochiebestuur