Herstel pastoor van Hees

kanselbericht  H. Mariaparochie Walcheren en H Pater Damiaanparochie

(weekend 22 mei)

Beste parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u dit bericht voorlezen.

Anderhalf jaar geleden hebben we u geïnformeerd over de gezondheid van pastoor Fons van Hees. We hebben u toen laten weten dat pastoor Van Hees zijn taken moest neerleggen om tijd en aandacht te kunnen geven aan herstel van zijn ziekte. In verband daarmee heeft bisschop Liesen pastoor Van Hees anderhalf jaar geleden ontheven van zijn pastoorstaken. Als waarnemend pastoor werd vicaris Paul Verbeek benoemd.

In de afgelopen periode heeft pastoor Van Hees kunnen werken aan zijn herstel. Dat is positief verlopen.  Fons van Hees knapte zodanig op dat hij weer vieringen kon gaan verzorgen, en hij voelde zich sterk genoeg worden om ook de pastoorstaken te hernemen. In goed overleg met pastoor Paul Verbeek en met het pastoraal team en de parochiebesturen heeft Fons van Hees de bisschop gevraagd of hij het pastoorschap van onze parochies weer zou mogen opnemen. Bisschop Liesen heeft daarmee ingestemd. Met ingang van 1 mei is Fons van Hees weer in functie als pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Op verzoek van pastoor Van Hees blijft Paul Verbeek de functie van pastoor in onze parochies ook uitoefenen en houdt Paul Verbeek de leiding over het pastoraal team en de parochies. In termen van het kerkelijk recht zijn Fons van Hees en Paul Verbeek pastoor ‘in solidum’ van onze parochies en is Paul Verbeek de moderator van het pastoraal team. Door deze taakverdeling hoeft pastoor Van Hees nog niet alle verantwoordelijkheid te dragen en kan hij nog blijven werken aan zijn herstel.

We zijn blij en dankbaar dat Fons zo goed is kunnen herstellen dat hij zijn taken weer op zich kan nemen. Tegelijk willen we oppassen voor een een te grote belasting van hem. Dat betekent dat we in goed overleg blijven met Fons over de taken die hij wel en niet zal doen. We zijn pastoor Verbeek dankbaar dat hij het mogelijk maakt dat Fons het pastoorschap in deze vorm weer kan hernemen.

Mede namens pastoor Van Hees danken we u voor al uw goede wensen en uw gebeden voor hem.