Kanselbericht: Pastoor van Hees ernstig ziek

Beste parochianen,

Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u in de bijgaande brief informeren over de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees.

Met vriendelijke groet,

Ruud Louwes,
Vicevoorzitter parochiebestuur


PASTOOR FONS VAN HEES ERNSTIG ZIEK

Middelburg, 11 december 2022

Beste parochianen,

Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u informeren over de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees.

U weet dat Fons van Hees in het vorig jaar een intensieve behandeling heeft gevolgd om te herstellen van ziekte. Die behandeling pakte zo goed uit dat Fons in de loop van dit jaar zijn pastoorstaken in de H. Pater Damiaanparochie en in de H. Maria Parochie Walcheren heeft kunnen hernemen. We waren blij met en voor onze pastoor.

In de laatste weken bleek dat de conditie van Fons van Hees weer verzwakte. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Fons opnieuw ernstig ziek is, en dat er geen behandeling meer mogelijk is. De ziekte blijkt zo ver gevorderd dat we er rekening mee moeten houden dat we Fons op korte termijn kunnen verliezen. Fons heeft gevraagd om opgenomen te kunnen worden in het hospice in Zierikzee. Die opname wordt nu voorbereid.

Fons heeft het bericht van de artsen op bewonderenswaardige wijze ontvangen. Hij weet zich dankbaar voor wat het leven hem gaf, en hij voelt diep vertrouwen op God. In geloof vertrouwt hij zich toe aan wat komt. Fons groet ons van harte, is dankbaar voor onze gebeden – en is in gebed met ons verbonden.

Wij zijn erg geschrokken van dit bericht. We leven mee met Fons en zijn hem zoveel mogelijk nabij. Zoveel als mogelijk worden taken van Fons door andere teamleden overgenomen. We vragen uw gebed voor Fons en voor ons allemaal. We blijven u informeren over hoe het met Fons gaat. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de vicevoorzitter van het parochiebestuur of tot de teamleider van het pastoraal team.
Als u iets wilt sturen aan pastoor Fons van Hees, kunt u daarvoor het volgende adres gebruiken: Mosselstraat 2, 4301 JN, Zierikzee.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team, Ruud Louwes, vicevoorzitter
r.louwes@rkwalcheren.nl
Mobiel: 06-24863893