Presentatieviering kapelaan Thai Nguyen

Van harte nodigen we u uit voor de Eucharistieviering waarin Thai Nguyen gepresenteerd wordt als kapelaan van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie.

De viering vindt plaats op zaterdag 22 juni om 19.00 u. in de HH. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat  1, 4331 AA  Middelburg.

De viering wordt voorgegaan door Bisschoppelijk Vicaris Paul Verbeek. Namens de Bisschop van Breda zal hij Thai Nguyen presenteren als kapelaan en lid van het pastoraal team van de parochies Boven de Schelde.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onze nieuwe kapelaan te begroeten.

Namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,

Thaddy de Deckere mhm, pastoor
Peter de Sonnaville, vicevoorzitter H. Pater Damiaanparochie
Ruud Louwes, vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren