Financiën

Voor de belastingadministratie:
RSIN/fiscaalnummer: 821759127
Op deze pagina vindt u informatie over de financiën van de parochie.

De jaarrekening wordt hier gepubliceerd, ook informatie over de actie kerkbalans, de stipendia (wat u moet betalen voor bepaalde diensten) etc.

Parochiebijdrage Middelburg:

Giro: NL42 INGB 0000 6586 70

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren te Middelburg

 

 

Parochiebijdrage Vlissingen:

Giro: NL 28 INGB 0008 0339 29

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren te Vlissingen