Tarieven kerkelijke dienstverlening 2020

Financiële richtlijn van het bisdom 

Het bisdom van Breda heeft voor 2020 de tarieven vastgesteld voor de kerkelijke dienstverlening. Graag informeren wij u hierover:

Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 608.00
Aula dienst € 405.00
Huwelijksviering € 608.00
Jubileumviering € 305.00
Stipendium (misintenties) € 11.00
Advies parochiebijdrage € 122.00

Indien u minder parochiebijdrage betaalt dan dit adviesbedrag, wordt u bij gelegenheid van het toedienen van het H. Doopsel, Eerste H. Communie en/of H. Vormsel, alsnog gevraagd uw parochiebijdrage aan te vullen tot € 122,00. Hiervoor zult u dan een nota ontvangen gelijk aan het adviesbedrag parochiebijdrage minus het reeds betaalde deel van de parochiebijdrage.

Financiële regeling bij een kerkelijke uitvaart

Per 1 januari 2012 is de reductieregeling gewijzigd in onze parochie, conform de richtlijnen die hiervoor door het Bisdom zijn vastgesteld: De reductieregeling geldt voortaan nog voor drie jaar plus hetgeen er in het lopende jaar betaald is in plaats van vijf jaar: Voorbeeld ( op basis van tarieven 2020)

Advies parochiebijdrage: € 122.00
Tarief uitvaartdienst € 608.00
Reductieregeling: 2017: € 115.00 2018: € 118.00 2019: € 120.00 2020: €  20.00 € 373.00
Bedrag waarvoor u nog een rekening krijgt: € 235.00