Tarieven kerkelijke dienstverlening 2024

PAROCHIEBIJDRAGE
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw parochie, de parochiebijdrage (Actie Kerkbalans) De bijdrage is bestemd voor pastoresteam, pastorale activiteiten, kosten voor eredienst en kosten van de kerkelijke gebouwen Als minimum bedrag geldt daarbij een bedrag van € 160,- voor het jaar 2024. Natuurlijk hopen we dat u meer kan geven dan dit bedrag. In januari ontvangt u een brief over de parochiebijdrage. In het onderstaande tabel staan tarieven voor kerkelijke dienstverlening.

Parochiebijdrage
(Actie Kerkbalans)
Als richtlijn voor deparochiebijdrage geldt 1% van het inkomen met een minimum van € 160,- Mocht u meer kunnen geven, stellen we dat zeer op prijs.  € 160,-
Overlijden
Viering in de (parochie)kerk (inclusief eventuele avondwake Viering elders (crematorium, begraafplaats) zonder viering in de kerk             

Op deze tarieven wordt het bedrag van de eventueel betaalde parochiebijdragein 2024, 2023 en 2022 in mindering gebracht. Als er dan nog een te betalen bedrag openstaat, volgt een factuur. In alle andere situaties volgt geen factuur
  € 700,-
HuwelijkOp deze tarieven wordt het bedrag van de eventueel betaalde parochiebijdragein 2024, 2023 en 2022 in mindering gebracht. Als er dan nog een te betalen bedrag openstaat, volgt een factuur. In alle andere situaties volgt geen factuur  € 700,-
Jubileumviering € 345,-
Doop
Eerste Communie en Vormsel  +
Projectkosten  (bv materiaal, bijbel)
*  Als de ouders van de betreffende jongere in 2024 al deel nemen aan de parochiebijdrage voor minimaal €160,- is daarmee aan de
financiële verplichting voldaan.
* Als de ouders van de betreffende jongere  (nog) niet of slechts gedeeltelijk in 2024 deelnemen aan de parochie-bijdrage ontvangen zij een factuur van € 160,- of met aftrek van het wel bijgedragen gedeelte.
€ 160,-     € 160,- €   25,-
StipendiumVoor een gebedsintentie tijdens een viering per intentie€  12,-

BETALINGSREGELING
Voor alle hierboven geldende bedragen, geldt dat, indien betaling in één keer onmogelijk is, in overleg met de penningmeester (penningmeester@rkwalcheren.nl) een betalingsregeling mogelijk is.