Tarieven kerkelijke dienstverlening 2024

Financiële richtlijn van het bisdom 

Het bisdom van Breda heeft voor 2024 de tarieven vastgesteld voor de kerkelijke dienstverlening.
Graag informeren wij u hierover:

Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 700,-
Aula dienst € 467,-
Huwelijksviering € 700,-
Jubileumviering € 350,-
Stipendium (misintenties) € 12,-
Jaarbijdrage:
Als richtlijn voor de jaarbijdrage geldt 1% van uw inkomen. Bij een minimuminkomen gaat het in 2024
om een bedrag van € 160,- .Als uw inkomen hoger is, hopen we dat u mogelijkheden ziet om meer dan dit bedrag
te geven.
 € 160,-
Doop 160,-
Heilig Vormsel 160,-
Eerste Heilige Communie 160,-

Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht. Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het  crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Indien u minder parochiebijdrage betaalt dan dit adviesbedrag, wordt u bij gelegenheid van het toedienen van het H. Doopsel, Eerste H. Communie en/of H. Vormsel, alsnog gevraagd uw parochiebijdrage aan te vullen tot
€ 160,- . Hiervoor zult u dan een nota ontvangen gelijk aan het adviesbedrag parochiebijdrage minus het reeds betaalde deel van de parochiebijdrage.

Financiële regeling bij een kerkelijke uitvaart

Op het tarief bij een huwelijk of uitvaart wordt het totaalbedrag van de parochiebijdragen van de laatste 3 jaren in aftrek gebracht. Voor het restant bedrag ontvangt u een factuur.